Potrivit proiectului de lege, valabilitatea autorizației se reduce. Actul va fi valabil cel mult cinci ani de la emitere. Totul este prevăzut în Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Mai concret, valabilitatea va fi de 24 de luni, timp în care persoanele în cauză trebuie să demareze lucrările de construcție. Totuși, în cazul în care lucrarea nu a fost finalizată în această perioadă, se poate cere o extindere, cu condiția ca lucrările să se fi început în acel termen de 24 de luni.

Mai mult, inițiatorii au limitat valabilitatea la cinci ani. De asemenea, cei care nu încep lucrările în perioada de 24 de luni, vor pierde autorizația.

În acest caz nu va fi necesar un nou certificat de urbanism dacă nu se schimbă caracteristicile construcției rămâne nemodificată.

Legea mai prevede ca în cazul în care construcția suferă modificări pe parcurs, proprietarii trebuie să solicite o nouă autorizație de construire.