Cei care obțin pensii de invaliditate de gradul I, II sau III au anumite restricții. Dacă ele nu sunt respectate și, pe lângă pensie, aceștia mai obțin și venituri din salarii, de pildă, riscă să piardă pensia. În cazul celor încadrați la gradul III există însă o excepție. Pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii încadrați în gradul III de invaliditate nu pot obține simultan cu pensia anumite venituri, pentru că riscă altfel suspendarea dreptului la pensie. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aceste pensii nu pot fi cumulate cu veniturile dintr-un contract de muncă. De asemenea, nu este admis cumulul nici în acele situații în care veniturile sunt obținute în baza unor raporturi de serviciu – funcționarii publici. Interdicția de a cumula pensiile de acest fel există și în cazul veniturilor din activități în funcții elective, exceptând indemnizația de consilier local/județean. De asemenea, nu se poate cumula nici cu veniturile obținute din numirea în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului. În fine, cumulul este interzis și cu veniturile obținute de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti. De asemenea, aceleași chestiuni sunt valabile și pentru pensia de urmaș gradul I sau II de invaliditate.

Totuși, la pensionarii de gradul III de invaliditate există o nuanțare: cumulul e interzis doar atunci când se depășește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv (mai puțin când e vorba de consilierii locali/județeni, desigur). Aceleași interdicții și excepția de mai sus se aplică și pentru pensia de urmaș a copilului încadrat în gradul III de invaliditate.
Finele anului 2017 a adus mai multe modificări pe terenul pensiilor de invaliditate, unde cumularea acestora cu alte tipuri de venituri era serios restrânsă, atât în cazul veniturilor din activități dependente, cât și în cazul activităților independente.

sursa; avocat.net