Așadar, cei care au realizat stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani vor încasa o pensie minimă ce se va stabili în funcţie de stagiul de
cotizare realizat, într-un procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, la care se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv.

În situaţia pensionarilor pentru limită de vârstă care au realizat stagiu de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie prevăzut de
legislaţia anterioară intrării în vigoare a prezentei legi, mai mic de 10 ani, în condiţii de handicap, precum şi ca nevăzător, pensia minimă se stabileşte într-un procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, scrie în lege.

Diferenţa dintre cuantumul pensiei minime şi cuantumul pensiei stabilite se suportă din bugetul de stat.

De asemenea, fiecare beneficiar de pensie de urmaş are dreptul la o pensie minimă în cuantum de 35 % din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Acest regim se aplică şi în cazul copiilor orfani de ambii părinţi, dacă suma drepturilor cuvenite după fiecare părinte este sub nivelul
pensiei minime pentru urmaşi.

Potrivit legii, cuantumul pensiei minime se modifică, ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe ţară garantat în plată.