Doar o mică parte a locuitorilor din mediul rural vor fi despăgubiţi în cazul în care topirea zăpezii va provoca inundaţii semnificative. Potrivit unei estimări Capital, în judeţele Vrancea şi Buzău, cele mai expuse la inundaţii, doar 3%-5% dintre locuinţele de paiantă sunt asigurate. În cazul caselor construite din chirpici, incidenţa medie a daunelor este de 15%, adică de trei ori mai mare decât în cazul altor tipuri de locuinţe, conform calculelor expuse de Marius Bulugea, directorul executiv al Poolului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID). Datele companiei care se ocupă cu emiterea poliţelor obligatorii de asigurare arată că în judeţul Buzău au fost vândute 12.716 poliţe, iar în Vrancea, doar 9.700 de poliţe pentru locuinţe din paiantă.
În cazul judeţului Vrancea, poliţele nu acoperă nici 5% din totalul locuinţelor. Mai mult, în cazul în care se constată că daunele au fost provocate de acumularea de zăpadă, şi nu de inundaţii, posesorii asigurărilor nu vor primi niciun leu. Asigurarea obligatorie emisă de PAID acoperă doar trei riscuri, şi anume cel de inundaţie, cel de cutremur şi cel de alunecare de teren. Preţul poliţei este de 20 de euro pe an pentru locuinţele construite din materiale moderne şi 10 euro pe an pentru cele din paiantă. Suma asigurată este de 20.000 sau 10.000 de euro, în funcţie de tipul locuinţei.
Lege degeaba
În România, sunt asigurate în acest moment aproximativ 2,5 milioane de locuinţe, dintre care doar 500.000 prin poliţa obligatorie PAD. În mod obişnuit, companiile de asigurări nu acceptă să emită poliţe pentru casele de paiantă, singura modalitate de asigurare fiind poliţa obligatorie. În aceste condiţii, la nivel naţional, ponderea maximă a locuinţelor de paiantă asigurate nu poate depăşi 5%.
Scopul introducerii asigurării prin lege era tocmai acela de a proteja locuitorii cei mai expuşi la calamităţi, în condiţiile în care statul nu va mai aloca fonduri pentru reconstrucţia locuinţelor. Până acum însă, această lege nu a reuşit decât să genereze un boom semnificativ al vânzărilor de asigurări facultative care, în proporţie covârşitoare, sunt dedicate locuinţelor situate în zonele urbane.