Potrivit unui comunicat remis miercuri, reprezentanţii ASF au efectuat acţiuni de control inopinat la toate cele nouă societăţi de asigurare autorizate să vândă poliţe RCA, în vederea verificării modului de determinare a tarifelor. 

'În urma numeroaselor semnale privind majorarea semnificativă a tarifelor RCA aplicabile în special transportatorilor rutieri, Consiliul ASF a trecut astăzi (miercuri – n. r.) în revistă un pachet de iniţiative şi măsuri, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung, având drept ţintă protejarea intereselor consumatorilor şi stabilizarea pieţei', se menţionează în comunicat. 

Potrivit ASF, reanalizarea modului de fundamentare a tarifelor RCA trebuie să aibă în vedere cerinţe precum: eliminarea coeficientului de majorare a tarifului de bază calculat pentru o categorie de autovehicule în baza codului CAEN şi renunţarea la includerea unor componente de cost neaplicabile unui anumit segment de autovehicule în stabilirea indicatorilor de daunalitate, de exemplu includerea în tariful pentru segmente de autovehicule care prin natura lor şi efectul legii nu pot părăsi teritoriul României – tramvaie, troleibuze, autoutilitare, autobuze. 

Totodată, ASF cere eliminarea unei cote părţi din daunele înregistrate ca urmare a unor accidente întâmplate în străinătate, eliminarea sau limitarea semnificativă a reflectării în calculul tarifelor RCA a cheltuielilor generate de plata cu întârziere a daunelor sau generate de litigii apărute pentru neplata în termen a dosarelor de daună, luarea în considerare a informaţiilor de tip calitativ privind profilul conducătorilor autovehiculelor pentru care sunt încheiate poliţele, precum şi a informaţiilor privind starea tehnică şi calitatea întreţinerii vehiculelor asigurate. 

'Din setul de acţiuni pe termen scurt întreprinse de ASF, ca reacţie la reclamaţiile privind creşterea tarifelor RCA, face parte şi decizia Consiliului de modificare a Normei 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă prin eliminarea plafonului de 10% la acordarea de reduceri comerciale pentru această categorie de poliţe. Nu în ultimul rând, ASF a hotărât contractarea unui consultant în servicii actuariale cu ajutorul căruia să poată fi realizată o grilă de referinţă la nivel de piaţă RCA şi la care să se poată raporta atât asigurătorii, cât şi consumatorii', se mai spune în comunicat. 

Potrivit ASF, în completarea acestui demers, au loc discuţii cu Asociaţia Română de Actuariat pentru elaborarea unui set de bune practici privind determinarea tarifelor RCA. 

'Pe lângă acţiunile pe termen scurt iniţiate deja de ASF, strategia privind asigurările auto obligatorii discutată în cadrul Consiliului are în vedere măsuri pe termen mediu şi lung precum: schimbarea modelului de emitere a poliţelor RCA (poliţă pe autovehicul şi şofer), adoptarea unor măsuri de creştere a calităţii serviciilor pentru asiguraţi (cum ar fi decontarea directă), crearea unei baze de date privind istoricul de incidente al unui şofer, dar şi legiferarea modalităţilor de stabilire a daunelor morale şi a daunelor pentru vătămări corporale prin înfiinţarea instituţiei evaluatorilor medicali profesionişti', se mai spune în comunicat. 

Reprezentanţii ASF susţin că toate aceste proiecte vor figura pe agenda unui grup de lucru dedicat din care vor face parte reprezentanţi ai tuturor părţilor implicate – ASF, asigurători, consumatori, Parlament – şi care va avea ca misiune găsirea celor mai bune soluţii de modernizare a legislaţiei privind RCA. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România. 

AGERPRES