Comunicatul ASF arată că preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al SIF Oltenia SA, Tudor Ciurezu, a fost amendat cu 60.000 lei, iar alţi trei membri ai CA, Nicolae Stoian, Anina Radu şi Carmen Popa, au primit amenzi similare, potrivit agerpres.ro

Deciziile de sancţionare

Deciziile de sancţionare au fost publicate pentru consultare şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, www.asfromania.ro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.

ASF a sancționat mai multe societăți de asigurări

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară – ASF a decis sancţionarea membrilor conducerii executive a Euroins România Asigurare Reasigurare S.A, cu o sumă totală de 150.000 de lei.

Astfel, directorul general al societăţii, precum și adjunctul său, au fost sancționați pentru neîndeplinirea la termenele scadente a unora dintre obligaţiile prevăzute în planul de măsuri stabilit în sarcina societăţii, informează un comunicat al ASF.

În consecință, Mihnea Tobescu, directorul general al societăţii a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 100.000 lei, iar Milena Guentcheva – director general adjunct, cu o amendă de 50.000 lei.

Avertisment scris pentru NN Asigurări de Viață

În cazul Generali România Asigurare Reasigurare S.A, ca urmare a desfăşurării acţiunii de control nu au fost reţinute deficienţe care să necesite aplicarea de măsuri sancţionatorii, însă Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat societăţii să comunice modalităţile de implementare a recomandărilor formulate în termen de 5 zile de la finalizarea acestora.

De asemenea, în urma desfăşurării controlului periodic la NN Asigurări de Viaţă S.A, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a luat decizia sancţionării societăţii cu avertisment scris pentru deficienţe constatate în privinţa modului de calcul şi de plată a contribuţiilor datorate Fondului de Garantare a Asiguraţilor şi Autorităţii de Supraveghere Financiară.

SSIF Goldring SA nu a respectat recomandările auditorului intern

Autoritatea a stabilit în sarcina asigurătorului să elaboreze un plan de măsuri pentru remedierea aspectelor constatate, termenul maxim de realizare a fiecărei măsuri fiind data de încheiere a exerciţiului financiar al anului 2020.

Nu în ultimul rând, SSIF Goldring SA a fost sancţionată cu avertisment, în urma controlului periodic, pentru unele deficienţe în procesul de follow-up la recomandările anterioare ale auditorului intern şi în evaluarea adecvării serviciului sau produsului de investiţii, atenţionarea persoanei responsabile cu funcţia de conformitate/evaluarea şi administrarea riscului, precum şi instituirea unui plan de măsuri, cu termen de implementare de 90 de zile, pentru remedierea deficienţelor.