Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară – ASF a decis sancţionarea membrilor conducerii executive a Euroins România Asigurare Reasigurare S.A, cu o sumă totală de 150.000 de lei.

Astfel, directorul general al societăţii, precum și adjunctul său, au fost sancționați pentru neîndeplinirea la termenele scadente a unora dintre obligaţiile prevăzute în planul de măsuri stabilit în sarcina societăţii, informează un comunicat al ASF.

În consecință, Mihnea Tobescu, directorul general al societăţii a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 100.000 lei, iar Milena Guentcheva – director general adjunct, cu o amendă de 50.000 lei.

Avertisment scris pentru NN Asigurări de Viață

În cazul Generali România Asigurare Reasigurare S.A, ca urmare a desfăşurării acţiunii de control nu au fost reţinute deficienţe care să necesite aplicarea de măsuri sancţionatorii, însă Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat societăţii să comunice modalităţile de implementare a recomandărilor formulate în termen de 5 zile de la finalizarea acestora.

De asemenea, în urma desfăşurării controlului periodic la NN Asigurări de Viaţă S.A, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a luat decizia sancţionării societăţii cu avertisment scris pentru deficienţe constatate în privinţa modului de calcul şi de plată a contribuţiilor datorate Fondului de Garantare a Asiguraţilor şi Autorităţii de Supraveghere Financiară.

SSIF Goldring SA nu a respectat recomandările auditorului intern

Autoritatea a stabilit în sarcina asigurătorului să elaboreze un plan de măsuri pentru remedierea aspectelor constatate, termenul maxim de realizare a fiecărei măsuri fiind data de încheiere a exerciţiului financiar al anului 2020.

Nu în ultimul rând, SSIF Goldring SA a fost sancţionată cu avertisment, în urma controlului periodic, pentru unele deficienţe în procesul de follow-up la recomandările anterioare ale auditorului intern şi în evaluarea adecvării serviciului sau produsului de investiţii, atenţionarea persoanei responsabile cu funcţia de conformitate/evaluarea şi administrarea riscului, precum şi instituirea unui plan de măsuri, cu termen de implementare de 90 de zile, pentru remedierea deficienţelor.