'Consiliul ASF a aprobat execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 31.03.2015, precum şi rectificarea BVC pe anul în curs. În primul trimestru al anului 2015, veniturile realizate au reprezentat 110% din cele bugetate, iar cheltuielile au fost de 72% faţă de prevederile bugetare, din care cheltuielile cu personalul au fost de 77% în raport cu cele previzionate. Trimestrul I s-a încheiat cu un excedent curent de 10.179.301 lei', se arată în comunicat.

Pe de altă parte, a fost prezentată şi o situaţie a majorărilor de capital aprobate în decursul primului trimestru al anului 2015 pentru societăţile de asigurare şi brokeri. Astfel, suma totală a majorărilor de capital în cazul a 6 societăţi de asigurare se ridică la aproximativ 200 milioane lei, în timp ce pentru un număr de 9 brokeri aceasta este de aproximativ 1,9 milioane lei. Mai sunt în curs de aprobare majorări de capital în valoare de peste 100 milioane de lei.

'În vederea alinierii la prevederile art. 129 din Legea 297/ 2004 privind piaţa de capital au fost aprobate solicitările SC SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. şi SC Bursa de Valori Bucureşti S.A. de modificare a actelor constitutive. A fost, de asemenea, aprobată solicitarea SAI Atlas Asset Management S.A. de înregistrare a unui nou Fond Închis de Investiţii – ALCHEMIST – precum şi înscrierea acestuia în Registrul public al ASF', se mai arată în documentul citat.

De asemenea, Consiliul ASF a aprobat admiterea la tranzacţionare pe Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de BVB, în baza dispoziţiilor Legii 151/ 2014, a acţiunilor unui număr de 15 noi societăţi.

În cadrul şedinţei Consiliului ASF de la începutul acestei săptămâni a fost aprobat prospectul de bază cu privire la programul de ofertă de vânzare de obligaţiuni emise de Primăria Municipiului Bucureşti. Valoarea programului va fi de maximum 2,22 miliarde de lei iar caracteristicile principale ale fiecărei emisiuni de obligaţiuni vor fi stabilite prin termenii finali. Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor emise de Primăria Municipiului Bucureşti se va realiza în baza prospectului de bază, a termenilor finali aferenţi şi a reglementărilor BVB.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România.

ASF a fost înfiinţată în 2013 prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

AGERPRES