Proiectul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. În data de 17 aprilie, ASF lansase în dezbatere publică proiectul de normă privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, care reglementează procedurile de constituire, administrare a Fondului, dar şi procedurile de plată. 

În aceeaşi şedinţă au fost aprobate, printre altele, propuneri de modificare şi completare a proiectului de lege privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi profesionişti în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei numărul 2013/11/UE (Directiva SAL), fiind acordat avizul consultativ din partea ASF pe această iniţiativă legislativă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). 

De asemenea, a mai fost aprobat proiectul normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative şi publicarea acestuia pentru consultare publică pe o perioada de zece zile. Proiectul de act normativ propune actualizarea, consolidarea şi îmbunătăţirea reglementărilor privind regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative. 

"Consiliul a fost informat, în cadrul şedinţei, de stadiul îndeplinirii măsurilor incluse în acordurile cu FMI şi CE privind domeniul de activitate al ASF, acestea fiind îndeplinite sau în curs de implementare. De asemenea, membrii Consiliului ASF au audiat şi dezbătut o analiză referitoare la dezvoltarea pieţei de obligaţiuni corporative şi municipale în beneficiul finanţării economiei reale", se menţionează în comunicat. 

În cadrul şedinţei, Consiliul ASF a aprobat admiterea la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB a acţiunilor unui număr de 37 noi societăţi. Totodată, au fost propuşi pentru avizare 61 de agenţi în vederea desfăşurării activităţilor de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alţi 71 agenţi de marketing. De asemenea, a fost aprobată sancţionarea unor societăţi comerciale şi de asigurări pentru încălcarea obligaţiilor ce le revin. 

Consiliul ASF se întruneşte în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România. 

AGERPRES


Te-ar putea interesa și: