Conform unui comunicat al AOR, primarii de oraşe, reuniţi în şedinţa Consiliului Director al asociaţiei, şi-au exprimat „indignarea faţă de inconsecvenţa promisiunilor asumate” de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, care „arată lipsa de înţelegere faţă de situaţia dezastruoasă a bugetelor” pentru mai mult de jumătate dintre oraşe.

„Având în vedere această situaţie de criză a bugetelor majorităţii oraşelor, generată de scăderile veniturilor şi, mai ales, de creşterile semnificative ale cheltuielilor, situaţie care nu poate fi redresată nicidecum de măsurile propuse prin proiectul de ordonanţă privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, prezentat pe site-ul Ministerului de Finanţe, într-un glas disperat, primarii de oraşe solicită prim-ministrului României să îşi asume public falimentul previzibil spre care se îndreaptă unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş sau să intervină energic pentru revizuirea proiectului de ordonanţă prezentat de MFP”, a precizat AOR.

Asociaţia cere susţinere şi pentru o serie de măsuri:

– să nu fie diminuate sumele alocate prin legea bugetului de stat pe 2019 sau prin măsurile utilizate la rectificare pentru nicio unitate administrativ-teritorială, principiul fiind acordarea unor sume în plus, care să fie publicate în anexă la ordonanţa privind rectificarea, cu menţionarea acestor sume atribuite pentru fiecare comună, oraş, municipiu şi judeţ;

– alocarea la rectificare a sumelor care au reprezentat venituri realizate anul trecut, luate în calcul, dar care nu se vor mai realiza în anul 2019, acestea reprezentând un total de 282 milioane la nivelul tuturor UAT-urilor:

– alocarea pentru oraşe a unor sume defalcate din TVA cu limită minimă, pentru asigurarea funcţionării unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv pentru susţinerea organizării şi funcţionării instituţiilor şi serviciilor publice (licee, spitale, creşe, servicii de evidenţă informatizată a persoanei, instituţii de asistenţă socială, poliţie locală, parchet şi judecătorie, agenţie de ocupare a forţei de muncă, administraţie financiară şi trezorerie ş.a.). În acest sens, AOR reaminteşte că a propus, încă de la negocierile din februarie, suma de 1.400 lei/locuitor/an;

– alocarea către toate unităţile administrativ-teritoriale a sumelor nerepartizate, reprezentând diferenţa dintre nivelul de 60% şi cel de 41,75% din cotele din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2019, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie.

– repartizarea de sume către unităţile administrativ-teritoriale, comune, oraşe şi municipii, prin hotărâre a Guvernului, în baza solicitărilor depuse de acestea, cu prioritate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare a bugetelor locale, în următoarea ordine: cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap; bunuri şi servicii pentru întreţinerea unităţilor de învăţământ şi pentru cele aferente sistemului de protecţie a copilului şi centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor; alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019.

AOR menţionează că „dialogul este singura soluţie rezonabilă pentru rezolvarea rapidă şi pe cale de parteneriat” a problemelor legate de rectificarea legii bugetului de stat.