Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a pus la dispoziția românilor informații cu privire despre condițiile de pensionare anticipată.

Pe lista condițiilor necesare, angajații pot găsi informații și cu privire la perioada de contribuție necesară.

Documentele pentru pensionarea anticipată

Cei care doresc să iasă la pensie anticipat trebuie să știe care sunt documentele de care au nevoie în acest proces.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) oferă și aceste informații, precizând că acestea sunt documentele necesare:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme)
 • carnetul de muncă (original şi copie)
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie)
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie
 • livretul militar (original şi copie)
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme)
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme)
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

Documente pentru pensionarea pe caz de boală. Cine beneficiază de această variantă de pensie?

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) nu a uitat nici de pensionarea pe caz de boală.

Astfel, românii care se interesează cu privire la acest tip de pensionare trebuie să știe care sunt documentele necesare.

De acestă pensie pot beneficia acele persoane care, din diverse motive ce țin de sănătate, nu mai pot munci. Aici intră persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza accidentelor, bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei , SIDA sau a altor boli sau accidente care nu sunt asociate cu munca.

Așadar, aceste persoane vor avea nevoie de documentele de mai jos:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
 • carnetul de muncă în original și copie
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP în original și copie
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultor, în original și copie
 • alte acte privind vechimea în muncă
 • acte de stare civilă: certificat de naștere, certificat de căsătorie, buletin în original și copie
 • livretul militar original și copie
 • diploma de absolvire a învățământului universitar, original și copie, și adeverință privind durata studiilor și faptul că au fost urmate la zi
 • dovada echivalării de statul român a cursurilor unor instituții de învățământ universitar din străinătate
 • adeverință privind sporurile reglementate prin lege sau prin contract de muncă individual sau colectiv în original
 • adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă în condiții speciale sau deosebite, dacă e cazul
 • procura specială pentru mandatar, original și copie (dacă e cazul)
 • decizia medicală asupra capacității de muncă, în original
 • adeverința din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/ copie după ultimul certificat de concediu medical, sau adeverința încetării calității de asigurat, în original
 • copie după formulare pentru înregistrarea accidentului de muncă, dacă e cazul

Pensia de invaliditate se acordă persoanelor care nu au împlinit încă vârsta obișnuită de pensionare, dar care au suferit o pierdere totală sau parțială a capacității lor de muncă. Pentru a se califica, solicitanții trebuie să fi realizat un stagiu de cotizare prevăzut.

Pentru a solicita o pensie de invaliditate, persoanele trebuie să depună cererea la biroul de pensii din localitatea de reședință.

Documente pentru pensionarea pentru limita de vârstă

Cei care urmează să iasă la pensie pentru limita de vârstă au și ei nevoie de anumite documente. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a întocmit o listă cu cele necesare:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme)
 • carnetul de muncă (original şi copie)
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie)
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie)
 • livretul militar (original şi copie)
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
 • adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme)
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie)
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
  Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

CNPP subliniază faptul că persoanele care lucrează concomitent pentru mai mulți angajatori trebuie să includă în cererea de pensie certificatele emise de fiecare angajator.