Ce este pensia privată

Pensia privată este suma plătită lunar de un cetățean, plata se realizează în mod suplimentar şi este separată de cea furnizată către sistemul public. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, pensia privată efectivă va depinde de banii strânşi în conturile individuale din sistemul de pensii private, drept urmare, de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active a unui cetățean român.

Puțini știu că pensia privată efectivă poate depinde și de randamentul obţinut din investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor. Pe scurt, pensia dvs privată poate fi tratată drept investiţie financiară, fiind în același timp și o variantă de economisire pe termen lung.

O persoană obţine o pensie privată prin aderarea la un fond de pensii administrat privat şi/sau la un fond de pensii facultative. Prin „aderare” înțelegem semnarea unui act, un act individual de aderare, adică un înscris prin care cetățeanul îşi manifestă dorința de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul unei scheme de pensii private.

Informații mai puțin cunoscute despre Pilonul II de pensii

Pilonul II este pensia privată obligatorie, pentru care actul de aderare este unic, acesta se semnează cu un singur administrator de fond. Dacă un salariat din România, cu vârsta de până în 35 de ani, nu și-a ales deja un fond de pensii administrat privat, atunci acesta urmează a fi repartizat în mod automat şi aleatoriu către un fond de acest tip.

Pilonul II, adică pensia administrată privat, nu are costuri suplimentare, drept urmare, participarea la aceasta nu îl costă nimic în plus pe salariat faţă de obligaţiile acestuia către bugetul de asigurări sociale de stat (bugetul de asigurări sociale). Statul alocă o parte din pensia publică către cea privată.

Astfel, din contribuțiile de asigurări sociale (cota CAS) de 25% din veniturile salariale brute, plătită de fiecare angajat, Pilonul I (pensia publică) primește procent de 21,25%, în timp ce la Pilonul II (pensia privată) ajung 3,75%. Cota CAS de 3,75 procente nu va mai merge la stat, ci este alocată direct către fondul de pensii private.

În ceea ce îi privește pe angajatori, aceștia vor plăti cotizațiile la fel ca până acum, către stat, banii datoraţi pentru contribuţiile sociale ale angajaţilor, urmând ca virarea contribuţiilor către fondurile private alese de angajaţi să se facă prin CNPP (Casa Națională de Pensii Publice).

Fondul de pensii private nu poate da faliment

Este foarte important de știut faptul că, potrivit legii și informațiilor oferite de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fondurile de pensii private nu pot da faliment. În această situație se pot afla doar administratorii fondurilor de pensii private.

Totuși, separarea banilor fondului de cei ai administratorului garantează faptul că pensiile private nu vor fi afectate de eventualul faliment al societăţii de administrare.