Ca noutate se prevede impozitarea veniturilor din monede virtuale, avertizează consultanții fiscali.

Potrivit consultantului fiscal Adrian Bența, noua formă a Codului Fiscal prevede impozitarea bitcoinului. „Gata au găsit metoda să impoziteze și bitcoin-ul! 10% din câștig, în categoria veniturilor din alte surse. Legea Nr 30/2019”, a afirmat acesta vineri, într-o postare pe pagina sa de socializare.

Prevederea lărgește categoria veniturilor din alte surse prin includerea celor din transferul de monedă virtuală. Apoi se arată cum se face impozitarea.

„Câștigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei”, arată noile prevederi.

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, intrată în vigoare pe 20 ianuarie, introduce impozitul pentru veniturile din transferurile de monedă virtuală, printre care și bitcoin-ul. „Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114″, se spune în actul normativ.

La articolul 114, s-a introdus o literă nouă, m), care are următorul cuprins: ” venituri din transferul de monedă virtuală”. La articolul 116 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), care spune că impozitul se aplică „câștigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei”.

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Valoare unui bitcoin la acest moment este de 3 192 euro.