Verificările inspectorilor ANSVSA au vizat, în perioada 5 – 11 august, 1.871 de unităţi din industria agroalimentară. Au fost controlaţi operatori cu activitate în domeniul produselor alimentare de origine non-animală: fabricarea produselor de morărit, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a pâinii şi produselor de patiserie, precum şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.
„Abaterile constatate în urma controalelor inspectorilor sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 14 amenzi, în valoare de 15.200 de lei şi acordarea unui număr de 22 de avertismente”, potrivit Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare.
Inspectorii sanitari veterinari au verificat respectarea condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor, calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare ale materiilor prime şi produselor finite, evidenţa documentelor şi măsurile aplicate pentru controlul dăunătorilor.
În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi legate de respectarea regulilor de igienă (spaţii, utilaje, ustensile, manipulare, depozitare, echipamente), dar şi neconformităţi structurale (spaţii), legate de produse (ambalare, etichetare, buletine de analiză) sau documentare (omitere ştampilă pe declaraţii de conformitate).