Conform sursei citate, în calitatea sa de furnizor de serviciu universal desemnat, CNPR beneficiază, în prezent, de o serie de drepturi, precum acela de a solicita compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

Prin consultarea publică lansată luni, ANCOM propune prelungirea termenului de depunere a cererii de compensare a costului net, respectiv de transmitere a situaţiilor financiare separate de Poşta Română, de la data de 1 iulie la data de 14 august a anului următor pentru care acestea se întocmesc.

'Totodată, având în vedere experienţa anterioară privind procesul de analiză a cererii de compensare şi durata procesului de colectare şi validare a datelor statistice pentru piaţa serviciilor poştale, ANCOM consideră necesară extinderea termenului în care are obligaţia de a decide cu privire la compensarea costului net şi la suma ce urmează a fi compensată de la 135 zile la 160 zile de la primirea cererii de compensare de la furnizorul de serviciu universal desemnat', se notează în comunicatul ANCOM.

În plus, în vederea îmbunătăţirii cadrului legal în vigoare, ANCOM propune completarea legislaţiei secundare din domeniul serviciilor poştale, astfel încât aceasta să includă şi criteriile generale pentru evaluarea caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal.

Iniţiativa a fost demarată ca urmare a faptului că, în urma desfăşurării procesului de verificare a cererii de compensare a a costului net solicitată de CNPR pentru anul 2013, arbitrul pieţei telecom a analizat o serie de indicatori privind situaţia financiară şi concurenţială a operatorului poştal şi a obţinut concluzii relevante în stabilirea setului de criterii ce va fi utilizat pentru determinarea măsurii în care costul net reprezintă o sarcină injustă pentru care un furnizor de serviciu universal desemnat din România ar trebui compensat.

Cele două proiecte de decizie supuse consultării publice pot fi accesate pe site-ul ANCOM, iar persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 11 mai 2015.

La începutul lunii noiembrie 2014, ANCOM anunţa că nu va suporta costurile suplimentare solicitate de Poşta Română pentru livrarea de scrisori şi colete în zone geografice greu accesibile, activitate încadrată în sfera serviciului universal. Astfel, în urma evaluării solicitării transmise autorităţii de către CNPR s-a constatat că, în anul 2013, furnizorul de serviciu universal a înregistrat profit pe segmentul activităţilor din sfera serviciului universal, respectiv o marjă brută a profitului mult superioară nivelului rezonabil al profitului de 13,10% stabilit de Autoritate pentru anul respectiv.

Costul net al obligaţiilor de serviciu universal reprezintă diferenţa dintre costurile suportate de CNPR ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal (scenariul de bază) şi costul net al furnizorului în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea exclusiv pe baze comerciale, fără a avea obligaţiile de serviciu universal (scenariul alternativ).

CNPR a fost desemnată din oficiu furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018, în vederea furnizării tuturor serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal. Poşta Română este cel mai mare operator de servicii poştale, cu o reţea teritorială de 5.680 de oficii poştale. Statul român deţine 75% din acţiuni la Poşta Română, în timp ce restul de 25% este deţinut de Fondul Proprietatea.

AGERPRES