La bugetul de stat s-au încasat 46,82 miliarde lei, cu 6,38 miliarde lei (15,79 % indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (40,43 miliarde lei). La impozitul pe profit s-au încasat 6,19 miliarde lei, cu 552,23 milioane lei ( 9,79% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (5,63 miliarde lei). La impozitul pe venit s-au încasat 8,43 miliarde lei, cu 1,05 miliard lei (14,24% indice nominal) mai mult decât în 2014 (7,37 miliarde lei). Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 19,69 miliarde lei, cu 3,284 miliarde lei (20,01% indice nominal) mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014 (16,4 miliarde lei).

Volumul încasărilor brute din TVA, cumulat pe primele patru luni ale anului 2015, a fost de 20,97 miliarde lei cu 3,13 miliarde lei mai mari decat cele înregistrate în aceeaşi perioada a anului 2014 (17,83 miliarde lei).

TVA restituită a fost în sumă de 4,85 miliarde lei, comparativ cu 6,01 miliarde lei, în primele patru luni din 2014, pe fondul reducerii semnificative a numărului de deconturi negative cu opţiune de rambursare cu întârziere mai mare de 180 de zile, dar şi a procesului de eliminare accelerată a firmelor fantomă din lanţurile de tranzacţionare.

Potrivit ANAF, în domeniul accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (7,14 miliarde lei), accizele au fost mai mari cu 6,99 % (în termeni nominali), veniturile colectate în 2015 fiind de 7,64 miliarde lei (plus 499,96 milioane lei).

Încasările la capitolul 'rest venituri' au fost mai mari cu 1,01 miliarde lei (33,17% indice nominal) faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului 2014 (realizări 2014 – 3,06 miliarde lei, respectiv 4,08 miliarde lei – realizări în anul 2015).

Totodată, la bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 15,45% indice nominal (6,79 miliarde lei cumulat pe primele patru luni ale anului 2015 faţă de 5,8 miliarde lei în perioada similară a anului 2014).

În ceea ce priveşte bugetul asigurărilor sociale de stat se constată o scădere cu 7,41% (11,7 miliarde lei cumulat pe primele patru luni ale anului 2015 faţă de 12,64 miliarde lei în perioada similară a anului 2014). ANAF menţionează că încasările din 2015 la acest buget sunt influenţate negativ de creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, precum şi de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiei datorate de angajator.

La bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 14,21% (550,54 milioane lei cumulat patru luni 2015 faţă de 482,04 milioane lei în perioada similară a anului 2014).

În luna aprilie 2015, totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a însumat 18,83 miliarde lei, ceea ce reprezintă o depăşire cu 10,64 % – indice nominal, respectiv cu 1,81 miliarde lei în cifre absolute mai mult decât în luna aprilie 2014 (17,023 miliarde lei).

Potrivit datelor ANAF, la bugetul de stat s-au încasat 14,17 miliarde lei, cu 1,92 miliarde lei mai mult faţă de anul 2014 (12,24 miliarde lei ), ceea ce reprezintă o creştere cu 15,74% – indice nominal. La impozitul pe profit s-au încasat 3,07 miliarde lei, cu 572,95 milioane lei mai mult decât în luna aprilie a anului 2014 când s-au încasat 2,49 miliarde lei, iar la impozitul pe venit s-au încasat 2,04 miliarde lei, cu 243,90 milioane lei mai mult decât în 2014 (1,8 miliarde lei), ceea ce reprezintă o depăşire cu 13,54 % – indice nominal.

Încasările nete din TVA pentru luna aprilie au fost mai mari faţă de perioada similară a anului 2014 cu 775,65 milioane lei, respectiv cu 17,74% indice nominal. În structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mari pentru operaţiunile interne cu 10,89% (544,78 milioane lei) şi mai mari cu 11,98% (67,82 milioane lei) la importul de bunuri. În domeniul accizelor, faţă de luna aprilie a anului precedent, încasările au fost mai mici cu 4,25 % (în termeni nominali), respectiv 2,36 miliarde lei în 2015 faţă de 2,47 miliarde lei în luna aprilie 2014. Încasările la capitolul 'rest venituri' au fost mai mari cu 623,10 milioane lei faţă de perioada similară a anului 2014.

Potrivit sursei citate, la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 261,37 milioane lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 18,67%, (1,66 miliarde lei în 2015, faţă de 1,4 miliarde lei în 2014).

La bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 404,13 milioane lei, faţă de anul precedent. "Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influenţate negativ şi de creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii cu 93,26 milioane lei, respectiv cu 30,42% faţă de luna aprilie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% în anul 2014, la 5% în anul 2015.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 25,88 milioane lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 21,04% (148,86 milioane lei în 2015, faţă de 122,98 milioane lei în 2014).

SURSA: Agerpres