Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va publica în această lună lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în T4 2022, conform legislaţiei în vigoare.

ANAF va publica în ianuarie „lista rușinii”

În „lista ruşinii” sunt incluse firmele care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către Fisc în T4 2022. „Lista ruşinii” este reglementată de Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, anunță Ziarul Financiar.

Obligaţiile fiscale pentru T4 2022 sunt aferente perioadei octombrie – decembrie 2022. În cadrul listei sunt incluse doar firmele care au datorii fiscale de la 100.000 de lei în sus.

Ordinului Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, regelmentează faptul că aceste obligaţii fiscale trebuiau plătite.

Pentru publicarea obligaţiilor fiscale restante, nu au fost avute în vedere sumele de rambursat/de restituit, întrucât art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede acest aspect, conform site-ului ANAF.

Obligațiile fiscale restante care vor fi publicate

Sunt publicate obligaţiile fiscale restante totale care depăşesc următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

ANAF va efectua modificări “în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste”.

Cum se vor desfășura controalele ANAF în 2023

De la începutul acestui an inspecțiile fiscale ale ANAF se vor desfășura altfel a dat asigurări președintele instituției, Lucian Heiuș. Acesta a precizat că toate inspecțiile vor fi efectuate doar în baza unei analize de risc. De asemenea, în prealabil toți contribuabilii vizați vor primi o notificare de conformare în care i se va spune ce problemele are.

„ANAF-ul a făcut încă un pas pe drumul de modernizare și de a îmbunătăți relația pe care o are cu contribuabilii. Practic, niciun contribuabil nu va mai intra în inspecție fiscală decât pe baza unei analize de risc, iar în prealabil va primi o notificare de conformare în care i se va spune problemele pe care le are.

Are la dispoziție acest contribuabil, fie că e persoană juridică, fie că e persoană fizică, 30 de zile să vină să-și depună declarațiile rectificative sau să-și clarifice problemele pe care le are”, a explicat preşedintele ANAF, Lucian Heiuș, la Antena 3 CNN.