Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) anunță că în urma controalelor efectuate e în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, au fost aplicate un număr de 167 amenzi contravenţionale în valoare totală de 2.456.000 lei.

În ceea ce privește companiile sancționate, potrivit ANRE, cea mai mare amendă a fost primită de Distribuţie Energie Electrică. Este vorba despre o sancțiune de 585.000 lei pentru nerespectarea termenului de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului.

Totodată a fost sancționată și nerespectarea termenului de 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmisă operatorului de reţea de către executant, pentru recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului,  nerespectarea condiţiilor de valabilitate asociate licenţelor/autorizaţiilor emise de ANRE, dar și nerespectarea reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE, inclusiv pe cele privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali; nerespectarea prevederilor clauzelor obligatorii din contractele-cadru emise de ANRE.

Cea mai mare amendă dată de ANRE

A doua amendă a fost primită de Hidroelectrica, în valoare de 410.000 lei pentru nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice; nefurnizarea datelor şi informaţiilor solicitate de ANRE.

La rândul ei, Distribuţie Energie Oltenia a fost și ea sancţionată cu 400.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei de a citi, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie efectiv realizat, indexul contorului de energie electrică astfel încât intervalul de citire să nu depăşească 6 luni. Totodată, ANRE a sancționat și nerespectarea obligaţiei de a alege, de comun acord cu clientul, metoda de determinare a consumului de energie electrică stabilit în sistem pauşal, ca urmare a înlocuirii contorului de energie electrică defect.

O altă sancțiune a fost primită de către Enel Energie Muntenia. ANRE a sancționat compania cu  445.000 lei pentru nerespectarea termenului de 15 zile de răspuns la solicitările/plângerile clienţilor finali referitoare la facturi, nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, nerespectarea termenului de 15 zile de răspuns la solicitările/plângerile clienţilor finali referitoare la activitatea de furnizare, dar și nerespectarea termenului de 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului, pentru transmiterea facturii cu decontul final de lichidare.

E-Distribuţie Muntenia a fost și ea amendată în urma controalelor. ANRE a decis sancționarea acesteia cu suma de 180.000 lei pentru nerespectarea termenului de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, pentru verificarea documentaţiei depuse; nerespectarea obligaţiei de regularizare a consumului de energie electrică corespunzător valorilor citite, în prima factură emisă după citirea indexului grupului de măsurare; întârzierea nejustificată în racordarea/alimentarea cu energie electrică a clienţilor sau în realimentarea acestora după întrerupere; nerespectarea termenului indicat pentru transmiterea către ANRE a datelor şi informaţiilor solicitate; nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum şi la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice; nerespectarea termenului de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete, pentru transmiterea către solicitant a facturii de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare; neasigurarea calităţii tehnice a energiei electrice.

Ce nereguli a descoperit ANRE

E-Distribuţie Banat a primit la rândul ei o amendă de 130.000 lei pentru nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum şi la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice; nerespectarea ordinelor şi deciziilor ANRE.

Pe lista companiilor sancționate se numără și Mehedinţi Gaz, care a fost amendată cu 120.000 lei nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin privind transmiterea clienţilor finali informaţii transparente privind preţurile/tarifele practicate; nerespectarea prevederilor privind informarea consumatorilor de gaze naturale.

Totodată, CEZ Vânzare urmează să primească o amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de gaze naturale; nerespectarea obligaţiei de a include în factura emisă clientului final a informaţiilor prevăzute de regulamentul de furnizare gaze naturale.

E.ON Energie Romania a fost sancţionată cu 30.000 lei pentru nerespectarea termenului de 21 de zile de la data notificării, pentru schimbarea efectivă a furnizorului; nefurnizarea datelor si informaţiilor solicitate de ANRE.

În același timp, Premier Energy are de plătit 20.000 lei pentru nerespectarea prevederilor ordinelor şi deciziilor ANRE, privind transmiterea către Autoritate a copiei fiecărui contract de achiziţie şi/sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiat cu furnizorii interni, precum şi toate actele adiţionale încheiate ulterior şi care aduc modificări şi/sau completări contractului iniţial, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării de către ambele părţi a exemplarelor originale.

Cea mai mică amendă dată de ANRE

Totodată, Distrigaz Sud Reţele a primit amendă de 20.000 lei nerespectarea termenului de 30 de zile de la primirea cererii de racordare pentru stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea racordării.

Design Proiect a fost amendată cu 20.000 lei pentru nerespectarea termenului de 30 de zile de la primirea cererii de racordare corecte şi complete, pentru emiterea avizului tehnic de racordare.

Electrica Furnizare are de plătit 10.000 lei, nerespectarea termenului de 1 zi lucrătoare pentru transmiterea operatorului de reţea, în format electronic, a notificării de schimbare a furnizorului, iar Delgaz Grid a primit o amendă de 10.000 lei şi nerespectarea termenului de maximum 45 de zile pentru transmiterea către dezvoltator a propunerii de contract pentru realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblul rezidenţial.

Una dintre cele mai mici amenzi a fost primtă de Enel Energie, care a fost sancţionată cu 5.000 lei pentru nerespectarea termenului indicat pentru transmiterea către ANRE a datelor şi informaţiilor solicitate.

Potrivit informațiilor transmise de ANRE, au mai fost aplicate și alte amenzi mai mici companiilor Electricom, de 10.000 lei, Clar Gaz Instal şi CSP Proiect Line, câte 5.000 de lei şi Florian Călin, 1.000 lei.

ANRE precizează că seria controalelor nu se oprește aici, iar monitorizarea activităţii operatorilor economici din piaţă va continua în vederea verificării respectării de către aceştia a tuturor prevederilor legale în vigoare. Totodată, ANRE mai menționează că toate amenzile contravenţionale se constituite integral ca venit la bugetul de stat.