În perioada menţionată, au fost realizate 9.452 de controale, în unităţi care au ca obiect de activitate: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare a produselor alimentare de origine nonanimală, seminţe, legume şi fructe. În urma verificărilor au fost constatate o serie de neconformităţi, care au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 217 amenzi, cu o valoare totală de 390.100 de lei .

“Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor, calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate şi prelucrate, precum şi  a celor de depozitare pentru materiile prime şi pentru produsele finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP”, se arată în documentul citat.

Tot în luna aprilie, inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, au verificat, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei, respectarea legislaţiei în cazul comercializării unui produs din carne (ceafă de porc congelată), de către o unitate din sectorul 2 al Capitalei.

Verificările au arătat că respectiva unitate era autorizată pentru a desfăşura următoarele activităţi în domeniul alimentar: depozit frigorific, unitate de reambalare, unitate de tranşare carne de pasăre şi de preparare carne.

De asemenea, s-a constatat că, deşi unitatea nu era autorizată pentru comercializarea cărnii de porc, aceasta a achiziţionat, în data de 05.02.2016, o cantitate de peste 1,5 tone de produs “ceafă de porc refrigerată”, din Belgia.

Din verificarea documentelor a rezultat că produsul respectiv (pentru care s-a demonstrat trasabilitatea) avea termen de valabilitate până la data de 16.02.2016, motiv pentru care unitatea respectivă a congelat produsul în data de 7.02.2016, prelungindu-i astfel termenul de valabilitate până în luna noiembrie a anului 2016.

La data controlului (27.04.2016) s-a regăsit la comercializare doar o cantitate de 260 de kg, la un beneficiar din judeţul Braşov. Cele 260 de kg au fost retrase de la comercializare şi dirijate către o unitate de neutralizare.

Având în vedere faptul că unitatea respectivă nu era autorizată pentru comercializarea cărnii de porc, administratorul societăţii a fost sancţionat cu amendă contravenţională, în valoare de 20.000 de lei