Depunerea acestei declarații nu este obligatorie, dar cei care doresc să-și declare contractele de locațiune trebuie să aibă în posesie și o copie a contractului de locațiune.

Plătitorii de impozite și taxe pot depune această cerere atât fizic cât și online. În cazul în care depunerea se va face fizic, persoanele vizate trebuie să depună două exemplare.

Persoanele interesate depun cererea la organul fiscal unde persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe sau în cazul persoanelor fizice la organul fiscal, unde persoana fizică își are domiciliul.