Fiscul a actualizat formularul online pentru generarea și completarea declarației unice. Declarația trebuie depusă pentru a fi definitivate veniturile pe anul 2018, precum și pentru a fi estimate veniturile din acest an. Noua variantă poate fi consultată aici:

„Formularul (…) se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019”, este explicat în ordin.

Printre cele mai importante modificări care au apărut la regimul declarației unice, se numără și:

  • apariția rubricilor pentru stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019
  • apariția unei secțiuni pentru declararea impoitului din jocuri de noroc în urma participării la jocuri de noroc online și festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018.
  • modificarea secțiunii privind destinația unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau acordarea de burse private

Până la data de 15 martie, declarația unică trebuie depusă de către persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate care obțin venituri din activități independente.