Prin acordarea acestui ajutor de stat pentru producţia de energie regenerabilă se răspunde investitorilor care aşteaptă de trei ani această măsură.
Actul normativ modifică şi completează Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
Legislaţia sprijină proiectele în energii regenerabile prin sistemul certificatelor verzi, care permite investitorilor recuperarea investiţiilor. Certificatele verzi sunt acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrate consumatorilor.
Schema de sprijin prin certificate verzi va fi aplicată până în 2021. Cel mai mare impact va fi resimţit în 2016-2017, când consumatorii ar putea ajunge să plătească pentru energie cu până la 30% mai mult.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Iulius Dan Plaveti, a estimat o creştere a tarifului la energia electrică pentru consumatorii casnici urmare a acestei scheme de 2,5% începând cu anul viitor.

„Calculele efectuate de noi pe un scenariu despre capacităţile care se vor pune în funcţiune în 2012, inclusiv producţia de energie din surse regenerabile care este susţinută, ne arată un impact de până în 2,5% pentru anul viitor, aplicat probabil de la 1 ianuarie”, a spus Plaveti.

Practic, în momentul de faţă, factura medie la un consumator casnic este în jurul a 50 lei, deci majorarea de 2,5% pe care o implică schema de certificate verzi înseamnă 1,25 lei în factura unui consumator casnic.

ANRE a analizat mai multe scenarii privind scumpirea energiei electrice şi  procentul de 2,5% a avut cea mai mare probabilitate, dar nivelul depinde şi de „cum va bate vântul anul viitor”. „S-ar putea să bată bine sau mai puţin bine”, a spus Plaveti.
El a mai arătat că investiţiile potenţiale în domeniu se cifrează la peste cinci miliarde euro.