În trecut era nevoie de o adeverință că ești în viață pentru pensionare

În anul 1947, în România, la Cugir, exista o condiție aparent ciudată pentru pensionare: o adeverință că ești în viață. Un document provenit din arhiva Postului de Jandarmi Cugir ilustrează procedura de pensionare a angajaților în acea perioadă.

Maiorul Dudnic Atanasie a depus o cerere prin care solicita eliberarea unei adeverințe care să ateste că este în viață. Pentru a ieși la pensie, acesta trebuia să dovedească că nu mai ocupa nicio funcție la stat.

„Subsemnatul Maior Dudnic Atanasie din Cercul Teritorial Hunedoara Deva, trecut la cerere în Gradul Disponibil, domiciliat în comuna Cugir Jud. Hunedoara: Vă rog să-mi eliberați un certificat constatar precum că sunt în viață și că nu ocup nici o funcție la Stat, Județ, Comună sau altă Administrație de utilitate publică, fiindu-mi necesar la întocmirea actelor de pensie. Cugir la 27.11.1947”, se precizează în adresa înaintată de către fostul jandarm.

La acea vreme, din punct de vedere administrativ, Cugirul făcea parte din județul Hunedoara, conform informațiilor prezentate de Adevărul.

Lucrurile s-au schimbat însă între timp

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă în România, persoanele trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, condițiile referitoare la vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare la data pensionării.

La atingerea vârstei standard de pensionare, care este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, și îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 15 ani și stagiului complet de cotizare de 35 de ani (atât pentru femei, cât și pentru bărbați), persoanele pot beneficia de pensia pentru limită de vârstă.

Aceste coordonate sunt realizate printr-o creștere graduală, conform eșalonării specificate în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 • Stagiul complet de cotizare în cazul femeilor creşte de la 28 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2030.
 • Stagiul complet de cotizare în cazul bărbaților creşte de la 33 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015.

Documentele necesare la pensionare pentru limita de vârstă

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.