Astfel, pentru prima dată, s-a convenit un mecanism automat de schimb de informații între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii referitor la statutul de AEO, cu scopul de a încuraja armonizarea practicilor şi a procedurilor vamale la nivel global.

Statutul de Operator Economic Autorizat (AEO) este acordat operatorilor economici stabiliți pe teritoriul Uniunii Europene, care îndeplinesc anumite criterii de siguranță şi securitate şi care pot beneficia de avantaje în relațiile cu autoritatea vamală. Un statut similar a fost dezvoltat de către autoritățile vamale din Statele Unite prin Programul de parteneriat comercial împotriva terorismului (C-TPAT).

,,Această aplicație informatică satisface nevoia unei proceduri de validare comună, asociind Numărul Unic de Înregistrare şi Identificare al Operatorilor Economici (EORI) cu Numărul de Identificare a Producătorilor (MID) utilizat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii”, explică Mihai Petre, Senior Manager Vamă și Comerț Internațional în cadrul Deloitte România. ,,Această validare comună dintre numărul EORI şi numerele de identificare MID oferă posibilitatea Operatorilor Economici Autorizați (AEO) să beneficieze de un tratament favorabil din partea autorităţilor vamale ale Statelor Unite, fiind recunoscuți reciproc”, concluzionează Mihai Petre.

Aplicația pentru recunoaștere reciprocă este disponibilă începând cu data de 1 august 2012, după o înregistrare prealabilă, prin următorul link: https://mrctpat.cbp.dhs.gov.

Operatorii Economici Autorizați (AEO) care dețin un certificat de tipul simplificări vamale, siguranță şi securitate şi doresc să beneficieze de această recunoaștere reciprocă dintre AEO şi C-TPAT se pot înregistra prin intermediul aplicației.

,,În situația în care o companie exportă bunuri către Statele Unite ale Americii, i se atribuie un număr de identificare (Manufacturer Identification Number – MID). Este posibil să nu cunoască acest număr, iar pentru a-l afla, recomandăm contactarea partenerului de afaceri din Statele Unite. În cazul în care o companie are mai multe numere de identificare, este necesar să atribuie numărul EORI fiecăruia dintre aceste numere (MID)”, exemplifică Mihai Petre.

Legislația europeană adaugă astfel încă un punct pe lista avantajelor de care beneficiază un AEO, acei parteneri de încredere ai autorității vamale. Printre facilitățile oferite AEO la nivel european, se numără accesul la simplificări vamale, mai puține controale fizice, notificarea în avans, alegerea locației de control fizic, etc.