Fericiti, este un fel de-a spune, sunt doar cei ce le au trecute pe cartea de munca. Pe masura ce sursele de venit se diversifica, este din ce in mai complicata globalizarea lor in vederea impozitarii. Experienta anului precedent a aratat ca nici contribuabilii, dar mai ales nici functionarii fiscului nu fac fata noului sistem. Inspectorii fiscali nu fac un gest in favoarea platitorilor de impozite, chiar daca legea o permite. Din cele circa zece milioane de platitori de impozit pe venitul global, doua categorii de contribuabili, cei ce obtin venituri din profesii liberale si cei ce realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, sunt prinsi in febra efectuarii platilor anticipate. Regula este comuna si simpla: trimestrial sunt obligati sa vireze fiscului plati anticipate in contul impozitului pe venitul prognozat (de aici si denumirea de „anticipate”). Aplicarea ei este insa diferita.

Profesionisti de libera practica (notari, experti contabili, avocati etc.)
O data definitivate rezultatele financiare obtinute in 2001, se determina venitul net realizat, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile. Atentie la determinarea corecta a limitelor de deductibilitate pentru anumite categorii de cheltuieli (sponsorizare si mecenat, protocol, deplasari, eventuale penalitati platite in cursul anului). De exemplu, legislatia in materie de sponsorizare si mecenat a suferit cateva modificari subtile, in ceea ce priveste cerintele de forma ale actelor respective, limitele de deductibilitate si domeniile de aplicare. Ca principiu, in momentul de fata cheltuielile respective sunt deductibile in limita a 5% din baza impozabila. O confuzie curenta a nespecialistilor, care isi conduc si organizeaza singuri evidentele contabile, este aceea ca nu fac distinctie intre elementele de cheltuieli si platile efective. Nu orice suma platita este o cheltuiala ce se ia in calcul la determinarea venitului net si, similar, nu orice suma incasata mareste baza impozabila. Sa luam cazul unui birou notarial ce achizitioneaza un autoturism. Suma platita pentru acesta se trece pe plati. La calcularea venitului net impozabil nu se ia in calcul (nu este considerata cheltuiala), dar se adauga la cheltuieli amortizarea. Situatii delicate apar si in materie de bunuri amortizabile achizitionate cu plata in rate sau in leasing, care necesita tratamente fiscale diferentiate, precum si pentru calculul si includerea in cheltuieli a amortizarii mijloacelor fixe.
Dupa determinarea venitului brut, a cheltuielilor deductibile si a venitului net, contribuabilul completeaza si depune declaratiile speciale (pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia) si declaratia de impozit pe venitul global. Data limita: 31 martie 2002. Pana la data de 15 aprilie a.c, organul fiscal ii comunica nivelul platilor anticipate de efectuat in cursul anului. Inseamna ca se presupune ca si in anul curent el va obtine aceleasi venituri ca in cel precedent. Suma este impozitata conform grilei din Ordinul nr.1 al Ministerului Finantelor Publice din 3 ianuarie 2002. Impozitul anual astfel estimat se plateste in transe trimestriale pana la sfarsitul anului. In functie de veniturile reale obtinute, anul viitor are loc regularizarea impozitului de primit sau de restituit, dupa caz. In mod normal, transele de plati anticipate se achita la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. Este evidenta o anomalie a legii. Daca termenul de depunere a declaratiilor de impunere este 31 martie, iar cel de emitere al deciziei de plati anticipate este 15 aprilie, termenul de plata din 15 martie ramane in aer, ducand la interpretari in dezavantajul contribuabilului. Acesta va plati, totusi, la 15 martie, o transa egala cu cea din decembrie anul anterior, urmand ca regularizarea sa se faca la urmatoarele trei transe din cursul anului.
Venituri din drepturi de proprietate intelectualA (drepturi de autor, valorificarea brevetelor de invenTie, a mArcilor de fabricA Si de comerT etc.)
In cazul acestor contribuabili, platile anticipate au un specific aparte: sumele se retin la sursa in cursul anului, obligatia calcularii, retinerii si virarii acestora revenind platitorilor de astfel de venituri iar nu beneficiarilor; termenele de plata nu mai sunt trimestriale ci ocazionale, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata venitului; nu mai exista nici o legatura cu sumele primite in anul anterior, acestea nu influenteaza platile anticipate din anul curent; cuantumul impozitului retinut la sursa, reprezentand plati anticipate, nu se mai stabileste dupa o grila, ci procentual (15%) din suma de platit. Astfel, in cazul unui jurnalist ce a negociat un venit lunar de sase milioane lei, ziarul la care lucreaza retine si vireaza la bugetul de stat 900.000 lei, ca plata anticipata lunara. Diferenta revine autorului de articole. Acesta trebuie sa depuna pana la data de 31 martie la organul fiscal de domiciliu o declaratie speciala privind veniturile din drepturi de autor (formular 205), care vor trebui incluse in declaratia de venit global. Suma declarata este cea pe care o primeste in mana. La declaratia de impozit pe venitul global se anexeaza o adeverinta eliberata de angajator, prin care acesta demonstreaza ca a retinut si virat platile anticipate. Jurnalistul plateste impozit daca, in urma aplicarii grilei de impozitare asupra veniturilor declarate, apar diferente intre ceea ce a virat angajatorul in contul platilor anticipate si suma rezultata dupa aplicarea grilei.