Scopul acestui fond este de a oferi finanţare bazată pe piaţă pentru proiectele de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, dar şi pentru proiectele publice de eficienţă energetică viabile din punct de vedere comercial.
Fondul European pentru Eficienţă Energetică va sprijini statele membre în încercarea lor de a-şi atinge, până în 2020, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% şi de creştere a utilizării energiei regenerabile cu 20%.
Investiţiile Comisiei Europene în fond se ridică la 125 milioane euro, cele ale Băncii Europene de Investiţii la 75 milioane euro, în timp ce Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank vor investi 60 milioane euro, respectiv 5 milioane euro.
Fondul European pentru Eficienţă Energetică intenţionează, însă, să-şi majoreze acest capital de 265 milioane euro la 800 milioane euro prin atragerea de noi investitori.
 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) este banca Uniunii Europene şi aparţine celor 27 de ţări membre. Aproximativ 90% din activitatea sa se desfăşoară în interesul statelor membre, axându-se pe şase elemente : sprijinirea regiunilor defavorizate, a întreprinderilor mici şi mijlocii, susţinerea inovării şi a capitalului uman în sectoarele de mediu, transport şi energie.
Cassa Depositi e Prestiti este o societate pe acţiuni sub control public în care guvernul Italian deţine 70% din acţiuni, iar un grup extins de bănci deţine restul de 30%.
Deutsche Bank este lider global în investiţii. Lider în Germania şi Europa, ea este o prezenţă crescândă în America de Nord, Asia şi în pieţele emergente.