Potrivit unui comunicat de presă, certificarea  operatorilor de transport şi de sistem CN "Transelectrica" şi SNTGN “Transgaz” a fost aprobată  ca urmare a îndeplinirii cerințelor de certificare,  odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 117/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ – S.A. Mediaş şi în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind certificarea operatorilor de transport şi de sistem în domeniul energiei electrice/gazelor naturale, respectiv Directivele 2009/72/CE şi 2009/73/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul energiei electrice/gazelor naturale şi Legea nr. 123/2013 a energiei electrice şi gazelor naturale.  

Pentru îmbunătăţirea și integrarea pieţelor de energie competitive, prin directivele menţionate sunt stabilite norme comune referitoare la organizarea și funcţionarea sectorului energiei (energie electrică şi gazelor naturale), accesul deschis la piaţă, precum și dispoziţii privind protecţia consumatorilor.