În ceea ce priveşte valoarea proiectelor modelabile cu ajutorul Modelului Naţional de Transport în cadrul primei versiuni a Master Planului General de Transport, cu orizont de timp pentru implementare până în anul 2030, acestea au o valoare medie pe proiect de 325 de milioane de euro, se mai arată în comunicat. Dintre proiectele de infrastructură de transport un procent de 43% îl reprezintă cele de transport rutier în timp ce 36% sunt propuse pentru transportul feroviar. Valoarea totală estimată de investiţie a celor 264 de proiecte modelabile este de aproape 86 de miliarde de euro.

Proiectele analizate pentru a fi admise în cadrul Master Planului General de Transport au fost evaluate după cinci obiective strategice fixate în cadrul politicilor sectoriale de transport după, se mai arată în comunicat. Aceste obiective urmăresc dezvoltarea durabilă, eficienţă economică, sustenabilitatea financiară, siguranţa şi sistemele de management în transport inteligente, dar şi impactul asupra mediului.

'Facem menţiunea că Master Planul General de Transport este un document strategic complex al României care stabileşte direcţiile de acţiune strategice pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, naval şi aerian, care trebuie să aibă în vedere problemele identificate pentru fiecare sector de transport, obiectivele specifice, viziunea strategică a Ministerului Transporturilor pentru implementarea politicilor de transport, precum şi lista de proiecte sustenabile finală aferentă Master Planului. În acest context, conştientizând importanţa strategică a acestui document în baza căruia România urmează să acceseze fonduri structurale, Master Planul trebuie elaborat ţinând cont de cerinţele pe care Comisia Europeană le formulează, inclusiv prin metodologia de elaborare a master planului, dar şi ţinând cont de nevoile strategice de dezvoltare a transportului la nivel naţional', se precizează în comunicat.

Astfel, în continuarea demersurilor asumate de Ministerul Transporturilor pentru elaborarea Master Planului General de Transport, în data de 15 aprilie 2014 au fost finalizate mai multe documente, parte a Master Planului: Identificarea problemelor din sectorul transport, Elaborarea modelul naţional de transport şi testarea cu ajutorul acestuia a proiectelor de infrastructură pe toate modurile de transport, Ghidul Naţional de analiză cost-beneficiu şi Lista preliminară a proiectelor admise pentru testare în Master Plan.

Toate documentele sunt afişate pe pagina web a AMPOS Transport, dar şi pe site-ul Ministerului Transporturilor şi sunt supuse dezbaterii publice până la data de 15 mai 2014, se arată în comunicat.

Pentru elaborarea şi aprobarea finală a Master Planului, în perioada imediată vor mai fi parcurse o serie de etape, printre care stabilirea planului financiar şi a scenariilor de proiecte care vor însoţi Master Planul de Transport pentru perioada de programare 2014-2020 şi perioada de programare 2020 – 2030. Acesta trebuie finalizat până pe 15 mai 2014, definitivarea celui de-al doilea draft al Master Planului şi propunerea pentru aprobare în Guvernul României, până pe 30 iunie 2014 şi organizarea de dezbateri publice pentru prezentarea Master Planului de Transport, în perioada 15 mai 2014 – 15 iunie 2014.

Pentru obţinerea avizului de mediu asupra Master Planului General de Transport este necesară, pe lângă finalizarea listei de proiecte admise pentru a fi testate în Master Planul General Transport, elaborarea raportului asupra mediului şi întrunirea grupului de lucru pentru mediu, în 29 aprilie 2014. De asemenea, va fi realizat un raport care să fie pus la dispoziţia publicului pentru mediu, inclusiv draftul Master Planului şi lista de proiecte testabile, în perioada 5 mai 2014 – 20 iunie 2014, potrivit Agerpres. Dezbatere publică pe probleme de mediu asupra draftului final al Master Planului ca avea loc în perioada 23 – 27 iunie 2014, iar emitere acordului de mediu pentru Master Plan General de Transport este prevăzută pentru data de 30 iunie 2014.

Pentru eficientizarea reţelei feroviare de transport în exploatare la CFR Infrastructură se are în vedere stabilirea notei finale asupra măsurilor necesare pentru eficientizarea reţelei de transport feroviar, stabilirea direcţiilor de acţiune pentru reforma în sectorul feroviar, dezbateri publice asupra strategiei de reformă feroviară şi aprobarea în Guvern a strategiei de reformă feroviară, pe 30 mai 2014.