Scopul urmarit prin componenta de finantare a IMM-urilor vizeaza in primul rand incurajarea activitatilor economice prin accesul intreprinzatorilor la fonduri nerambursabile pentru investitii. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt alocate 30 milioane euro. Bugetul se va distribui insa proportional cu numarul de disponibilizati din fiecare zona. Prin aceasta componenta de finantare a IMM-urilor se estimeaza ca se vor crea zece mii de locuri de munca in cele 17 judete cuprinse in program.
Cererea de oferte lansata la sfarsitul lunii mai are un buget limitat de 19,5 milioane euro, suma proportionala cu numarul de disponibilizati anticipati pe baza planului de restructurare propus de Guvern la data de 1 septembrie 1999. Cuantumul maxim aprobat pentru finantarea unui proiect este de 300.000 euro, iar cel minim de, 10.000 euro. In cadrul criteriilor privind acordarea acestor sume nerambursabile de bani se face precizarea ca media unui grant este de 2.700 euro pentru un loc de munca nou-creat, maxima putand urca pana la 5.000 euro. Beneficiarii trebuie sa mai stie, de asemenea, ca Phare contribuie doar cu maximun 60% din valoarea proiectului, restul reprezentand aportul personal al acestora, in numerar si in natura. Contributia in numerar a beneficiarului nu poate fi mai mica de 20%. Aportul lui in natura (restul de 20%) trebuie sa fie strict legat de investitia propusa. Platile vor fi acordate numai dupa ce solicitantul si-a depus contributia proprie in mod proportional si in conformitate cu cererea de finantare.
Pentru a primi sprijin financiar, solicitantii trebuie sa corespunda unor criterii obligatorii de eligibilitate.
Criterii administrative
· Solicitantul trebuie sa fie o persoana juridica (SRL, SA, SNC, inclusiv firme nou-infiintate), care are un punct de lucru sau o propunere de proiect de investitie in una dintre zonele RICOP. De asemenea, se impune sa nu fie o filiala sau actionara a unei intreprinderi mari. In cazul in care este o intreprindere cu participare straina, partenerul roman trebuie sa detina cel putin 20% din capital. Daca actionarii straini (persoane fizice sau juridice) sunt din tarile Uniunii Europene sau Phare, atunci ei trebuie sa faca dovada ca detin maximum 51% din capitalul intreprinderii.
· Numarul angajatilor din societatea respectiva (microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie) nu poate fi mai mare de 249.
· Plafonul maxim al cifrei de afaceri nu trebuie sa depaseasca 40 milioane euro.
· Sa nu desfasoare activitatea principala in sectorul primar (agricultura, extractie, sectorul energetic) sau in comert (angro sau cu amanuntul).
Criterii financiare
· Intreprinderea trebuie sa demonstreze cu un plan de afaceri ca este si va ramane profitabila.
· Solicitantul si actionarii sai principali trebuie sa nu fi avut si sa nu aiba credite sau alte obligatii nerambursate la timp.
· La data cererii, solicitantul trebuie sa aiba achitate la zi toate taxele si contributiile la bugetul de stat, de asigurari sociale etc.
· Intreprinderea isi tine toate inregistrarile contabile la zi si in forme standard, cerute de legislatia in vigoare.
Este important de retinut si faptul ca prin acest program se pot finanta numai anumite investitii care vizeaza:
· achizitionarea de masini si echipamente (noi sau second-hand);
· constructii de spatii de productie si facilitati conexe;
· achizitii de mijloace de transport (noi sau second-hand).
· cumpararea de materii prime, semifabricate etc. (maximum 25% din grant si numai pentru un ciclu de fabricatie);
· obtinerea licentelor de fabricatie, franchising, software;
· plata costurilor legate de pregatirea personalului.
In bugetul proiectului pot fi incluse numai costurile indispensabile, legate direct de implementarea lui. Preturile nu trebuie sa depaseasca limitele normale existente in zona in care se pune in functiune activitatea propusa spre finantare.
Nu vor fi acceptate proiecte care vizeaza producerea sau vanzarea de servicii sau articole legate de arme si munitii, reamplasarea unei intreprinderi in afara spatiului Uniunii Europene, activitati de cazino, jocuri de noroc si speculatii bursiere si valutare sau orice alte activitati ilegale sau periculoase pentru mediul inconjurator sau sanatatea omului. De asemenea, nu sunt eligibile proiectele legate de fabricarea tutunului si produselor din tutun, a bauturilor cu o concentratie alcoolica mai mare de 15%, activitati imobiliare, bancare, de asigurari si servicii financiare.
In cadrul celor 20 de procente stabilite pentru aportul in numerar din partea beneficiarului la finantarea proiectului, el trebuie sa suporte o serie de costuri. Prin instructiunile de aplicare se prevede ca acesta are obligatia sa acopere plata salariilor, costurile indirecte – electricitate, apa, gaze, telefon, fax, chirii etc., cheltuielile personale ale intreprinzatorului, plata TVA, dobanzile datorate, achizitionarea de actiuni, certificarea produselor, promovarea lor si auditul.
Imprumuturile nerambursabile nu vor fi acordate dacat dupa ce solicitantul a facut dovada initierii investitiei – de exemplu, incheierea unor contracte cu furnizori (selectati pe baza de competitie conform cerintelor Phare) si contributia personale datorate la finantarea proiectului.
Finantarea RICOP nu exclude accesul la alte fonduri de asistenta disponibile, cum ar fi bugetul de stat, banci, alti donatori sau programe Phare de finantare rambursabila.
Criterii de selectie
Evaluarea conformitatii, a eligibilitatii proiectelor si evaluarea tehnica si financiara a acestora se vor face de catre un Comitet de selectie numit pentru fiecare zona RICOP. In principiu, proiectele vor fi evaluate in conformitate cu criteriile de selectie obiective si cu punctajele stabilite de comitet. Acesta va tine cont de:
· numarul de locuri de munca noi direct create prin proiect si costul per loc de munca nou-creat;
· justificarea costurilor pentru activitatile propuse;
· gradul de fezabilitate a proiectului si capacitatea de a se autofinanta dupa incetarea finantarii externe;
· gradul de cofinantare de catre beneficiari si terte parti;
· utilizarea resurselor locale;
· calitatea ofertei tehnice si a inovatiilor aduse;
· imbunatatirea calitatii produsului, capacitatii tehnice a companiei, imbunatatirea productivitatii, imbunatatirea nivelului tehnologic;
· imbunatatirea retelei dintre clienti si furnizori cu scopul cresterii activitatii furnizorilor locali;
· experienta companiei in domeniul propus in cadrul proiectului;
· experienta si abilitatile de management ale personalului din partea beneficiarului implicat in conducerea implementarii proiectului.
Proiectele trebuie depuse la Secretariatul Comitetelor de Coordonare Zonala (CCZ) in raza carora se va desfasura proiectul propus. Cererea de finantare, la fel ca si propunerile de proiect, trebuie depusa pana la data de 1 septembrie, ora 10 a.m. Formularele si toate informatiile necesare pot fi obtinute gratuit de la orice Secretariat al CCZ si de la sediile Agentiei Judetene de Ocupare si Formare Profesionala din zonele pilot RICOP. De asemenea, pachetul informativ, inclusiv formularul standard de cerere de finantare, poate fi obtinut de pe Internet de la adresa: www.infoeuropa.ro/ricop/imm.    

Programe ricop
1. Interventii in caz de concedieri colective: 28 milioane euro Phare + 42 milioane euro beneficiar
2. Lucrari publice: 14 milioane euro Phare + 1,5 milioane euro beneficiar
3. Masuri active de ocupare a fortei de munca: 9 milioane euro Phare + 4 milioane euro beneficiar
4. Finantare de IMM-uri: 30 milioane euro Phare + min.18 milioane euro beneficiar
5. Masuri de asistenta sociala:10 milioane euro Phare + 2 milioane euro beneficiarr
Componentele 2, 3, 5 vor fi lansate luna viitoare.r