Lansat în 1992, programul LIFE constituie unul dintre vârfurile de lance ale finanțării UE pentru mediu. Acesta a finanțat peste 3 500 de proiecte, contribuind cu 2,5 miliarde de euro la protecția mediului. Programul LIFE +, care a început în 2007 și va continua până în 2013 cu un buget ceva mai mare de 2,1 miliarde de euro, finanțează în principal subvenții (acestea acoperă 78% din bugetul LIFE +).
Ce aduce nou programul LIFE
 
• Crearea unui nou subprogram pentru politici climatice;
• Definirea mai clară a priorităților în cadrul unor programe de lucru multianuale adoptate în consultare cu statele membre;
• Noi posibilități de a implementa programe la scară mai largă prin „proiectele integrate” care ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri ale UE, naționale și private în scopul atingerii obiectivelor de mediu sau climatice.
Subprogramul pentru mediu va sprijini eforturile realizate în următoarele domenii:
• componenta „Mediu și utilizarea eficientă a resurselor” se va concentra asupra unor soluții mai inovatoare, menite să asigure o mai bună implementare a politicii de mediu și integrarea obiectivelor de mediu în alte sectoare;
• componenta „Biodiversitate” va dezvolta bunele practici de a stopare a declinului biodiversității și va restabili serviciile ecosistemice, rămânând însă orientată în principal asupra sprijinirii siturilor Natura 2000, mai ales prin intermediul unor proiecte integrate coerente cu cadrele de acțiune prioritară ale statelor membre (descrise în noul document al Comisiei privind finanțarea programului Natura 2000);
• componenta „Guvernanță și informare în domeniul mediului” va promova schimbul de cunoștințe, diseminarea bunelor practici și o mai bună conformitate cu normele, organizând, în paralel, campanii de sensibilizare.
Subprogramul pentru politici climatice cuprinde următoarele domenii:
• componenta „Atenuarea schimbărilor climatice” se va concentra asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;
• componenta „Adaptarea la schimbările climatice” va pune accentul pe creșterea rezistenței la schimbările climatice;
• componenta „Guvernanță și informare în domeniul climei” va pune accentul pe sporirea gradului de conștientizare, comunicare, cooperare și diseminare privind reducerea efectelor schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la acestea.
Subvențiile pentru finanțarea proiectelor vor rămâne principalul tip de intervenție din cadrul programului. Va fi în continuare posibil să se acorde subvenții de funcționare ONG-urilor și altor organisme și, în plus, vor putea fi aduse contribuții la instrumente financiare inovatoare.
Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Programul LIFE este esențial pentru elaborarea unei politici de mediu mai bune și oferă sprijin tuturor persoanelor și organizațiilor care depun eforturi pentru ca legislația să aibă rezultate mai bune în domeniul mediului în Europa. Scopul reformei pe care suntem pe cale să o realizăm este de a amplifica impactul programului prin mobilizarea, în mod integrat, a sprijinului provenind din alte surse de finanțare.”
La rândul său, Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „În cadrul noului program, Comisia propune triplarea fondurilor alocate politicilor climatice. Acest lucru ne va permite să acordăm un sprijin mai substanțial strategiilor regionale care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezistenței la schimbările climatice, precum și proiectelor climatice la scară mică, realizate de IMM-uri, de ONG-uri și de autoritățile locale. Prin intermediul programului LIFE, putem valorifica și alte fonduri europene și naționale în vederea combaterii schimbărilor climatice.”

Te-ar putea interesa și: