Decizia de realocare vizează reechilibrarea componentelor financiare ale axelor Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) pe fondul schimbărilor survenite în contextul socio-economic, care impun o regândire a priorităților în domeniu. Astfel, dacă în perioada 2008-2009 două treimi dintre angajatori aveau în vedere pregătirea resurselor umane, numărul lor a scăzut la mai puţin de jumătate în 2009-2010. Cele mai multe companii se luptă să supraviețuiască și să-și păstreze angajații.
De altfel, nu este prima măsură de acest fel. Anul trecut, alte 300 de milioane de euro erau realocate în cadrul POS DRU pentru promovarea măsurilor active de ocupare și pentru dezvoltarea antreprenoriatului. „În acest an, vom solicita și realocarea a 150 de milioane de euro de pe axa Asistență Tehnică, al căror beneficiar este acum Autoritatea de Management, deoarece acești bani nu vor putea fi cheltuiți din cauza legislației din domeniul achizițiilor ­publice, precizează, pentru Capital, Anca Cristina Zevedei, director general al Autorității de Management (AM) a POS DRU.
Șomajul merge mână în mână cu scăderea productivității
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a fost conceput în anii 2006 – 2007, într-o perioadă neafectată de criza economică şi de problemele pieţei forţei de muncă. Potrivit Cartei Albe a IMM, numărul micilor întreprinzători care au investit în perfecţionarea angajaţilor a scăzut aproape la jumătate într-un singur an. Diminuarea investiţiilor în iniţierea, perfecţionarea şi specializarea angajaţilor are loc într-un context care este deja critic. Lipsa unor oameni bine pregătiți profesional determină, la nivelul întreprinderilor, scăderea productivităţii şi competitivității pe piaţă. Efectele scăderii productivității sunt deja cuantificabile. Astfel, în perioada octombrie 2008 – martie 2010, aproape 50% din întreprinderile mici şi mijlocii şi-au redus activitatea. La rândul ei, scăderea nivelului activităţii economice a condus la creşterea șomajului. Aceşti doi factori – contracția activităţii economice şi creşterea şomajului – provoacă dezechilibre macroeconomice grave pentru România.
De unde se iau banii
Inițial, pentru Axa 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii – fuseseră alocate 911,78 milioane de euro, adică aproape un sfert din bugetul POS DRU și dublu față de sumele atribuite axelor 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor – și 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare -, luate împreună. Decizia Comitetului de Monitorizare a Autorității de Management a POS DRU a fost ca alocarea pentru Axa 2 să fie diminuată cu 229,37 milioane de euro, iar cea destinată Axei 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare – cu 76,15 milioane de euro. Pe de altă parte, alocarea financiară pentru Axa 3 urmează să fie suplimentată cu 255,51 milioane de euro, iar cea pentru Axa 5, cu 50 de milioane de euro.
„Estimăm că întreaga alocare financiară pentru POS DRU aferentă perioadei 2007-2013 va fi epuizată la jumătatea acestui an, când valoarea tuturor contractelor semnate va ajunge la 4,25 miliarde de euro. Totuși, pentru cei care doresc să depună proiecte anul acesta, vom avea două noi surse de finanțare. Una va proveni din realocarea fondurilor, iar cealaltă, din rezilierea contractelor celor care nu au depus cererile de rambursare la timp și nu au motive obiective pentru a justifica întârzierea“, susține Zevedei.
Măsurile prevăzute în cadrul Axei 3 vizează echilibrarea pieţei muncii, creşterea gradului de flexibilitate a acesteia, stoparea exodului forţei de muncă tinere şi specializate din ţară, crearea unui mediu de afaceri care să stimuleze competitivitatea firmelor și dezvoltarea de competențe antreprenoriale necesare prezenței pe piața unică europeană.
În ceea ce privește Axa 5, aceasta ­presupune măsuri pentru motivarea ­persoanelor inactive în vederea reintegrării lor pe piața muncii. Sunt vizați, în special, tinerii șomeri și persoanele cu stagii îndelungate de șomaj.


Te-ar putea interesa și: