În urma unui dialog iniţiat cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale a fost identificat un prim set de indicatori de performanţă, necesari proiectării şi implementării componentei statistice a proiectului, care vor constitui suport pentru autorităţile publice locale şi centrale în fundamentarea diferitelor strategii, programe şi politici publice de dezvoltare la nivel local şi pentru evaluarea rezultatelor, informează, luni, INS.

Necesităţile de date statistice la nivel de localitate au fost identificate şi prin intermediul unui chestionar online, care poate fi accesat pe site-ul institutului.

‘Informaţia financiară este, de cele mai multe ori, cea mai larg utilizată pentru fundamentarea politicilor publice şi urmărirea rezultatelor acestora. În măsură cel puţin egală, informaţia non-financiară devine un instrument esenţial pentru înţelegerea performanţei sectorului public şi a modului în care sunt alocate şi utilizate resursele. Ambele servesc responsabilizării atât a autorităţilor publice, dar şi a celor pe care îi deservesc.Într-un context al practicilor naţionale şi internaţionale de utilizare a datelor statistice oficiale în evaluarea performanţei sectorului public, care sunt diverse şi în continuă dezvoltare, Institutul Naţional de Statistică îşi propune să aducă propria contribuţie. Un prim pas a fost făcut pentru cunoaşterea şi evaluarea necesităţilor informaţionale ale administraţiei publice locale şi centrale pentru caracterizarea performanţei în sectorul public’, menţionează INS, într-un comunicat.

În acest sens, în perioada 15 iulie – 23 august, INS a organizat zece seminarii regionale şi 11 mese rotunde cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, în centrele celor opt regiuni de dezvoltare şi la sediul institutului, reunind peste 800 de participanţi.

Ele au avut ca obiective identificarea ariilor informaţionale de interes la nivel local şi central, precum şi a posibilităţilor tehnice de care dispun autorităţile locale pentru colectarea, furnizarea, analiza şi raportarea de statistici relevante pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor administraţiei publice.

Aceste obiective răspund unui principiu fundamental al statisticii oficiale: datele statistice oficiale trebuie să răspundă necesităţilor celor cărora li se adresează, adică tuturor categoriilor de utilizatori, se subliniază în comunicatul INS.

Proiectul ‘Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei publice’ este complex ca arie de cuprindere şi platformă tehnologică şi este finanţat prin Programul Operaţional ‘Dezvoltarea Capacităţii Administrative’.
Sursa: Agerpres