Reducerea importurilor cu 2,7% în primele 6 luni, coroborată cu creşterea exporturilor, a determinat o reducere a deficitului comercial cu 45%, respectiv cu două miliarde euro.

”Menţinerea tendinţei de creştere a exportului, din ultima perioadă, demonstrează că acesta reprezintă un motor important al creşterii economice, ceea ce arată o consolidare a încrederii pieţelor externe în produsele româneşti şi în mediul de afaceri din România”, spune Manuel Donescu, secretarul de stat în Ministerul Economiei.
Potrivit acestuia, principalele motive care au condus la evoluţia pozitivă a exportului sunt: creşterea producţiei industriale în semestrul I-2013 cu 6% faţă de perioada similară din 2012, majorarea ponderii produselor agroalimentare în exportul românesc, cu 1,2 puncte procentuale, dar și îmbunătăţirea situaţiei economice în principalele ţări beneficiare ale produselor româneşti din Uniunea Europeană.

Din datele Ministerului Economiei reiese că atingerea viziunii propuse în noua Strategie Națională de Export pentru perioada 2014-2020, document întocmit împreună cu mediile de afaceri, aflat în faza finală de elaborare, presupune stimularea şi creşterea capacităţii firmelor de a obţine avantaje competitive durabile, de a fi inovative, de a crea şi adăuga valoare consistentă prin export.
Pornind de la această viziune, propunerea pentru lanţul valoric viitor al României vizează creşterea capacităţii firmelor, a IMM-urilor cu precadere, de a retine, capta, adăuga si crea valoare prin integrarea în lanţul productiv naţional a activităţilor de marketing şi promovare, design, inovare şi branding.

Diversificarea pieţelor de export cu precădere din afara UE, pentru a reduce riscurile unei dependenţe exagerate de anumite pieţe de export şi pentru a capta o parte mai mare din comerţul internaţional, dar si urmare a faptului că atât consumul cât şi importul sunt în creştere accentuată în aceste ţări, devin priorităti nationale si europene.