Raportul „Indirect Tax in 2013: With change comes complexity” identifică o creştere accentuată a taxelor indirecte, ceea ce pune şi mai multă presiune asupra administraţiilor fiscale pentru a impune măsurile de conformitate.

„Numărul impresionant de taxe indirecte şi variatele schimbări ale acestora din ultimii ani – împreună cu provocarea implementării lor în sistemele de contabilitate şi raportare – poate fi copleşitor pentru companii. Acest fenomen face dificilă păstrarea unei imagini de ansamblu. În plus, este important pentru companii să înţeleagă şi să urmeze regulile privind taxele indirecte pe măsură ce intră pe noi pieţe, mai ales că neconformitatea ar putea submina oportunităţile oferite de expansiunea rapidă a comerţului internaţional”, a declarat Philip Robinson, Global Indirect Tax Leader în cadrul Ernst & Young.

Potrivit studiului, la nivel global tot mai multe state se bazează pe taxele indirecte pentru a-şi finanţa bugetele.

„Pe fondul crizei economice continue, taxele pe bunuri şi servicii au crescut semnificativ în ultimii ani. Mai mult, domeniul de aplicare a TVA s-a extins în multe ţări. Acest aspect a afectat preţurile din retail, ducând la creşterea acestora, ceea ce a generat şi o creştere a riscului în privinţa conformităţii. În Europa s-a înregistrat o creştere semnificativă de TVA, rata medie a acesteia crescând de la 19,5%, la 21%. Japonia s-a înscris de curând pe aceeaşi linie crescând TVA de la 5%, la 8%, acesta urmând să ajungă la 10% în 2015. În comparaţie, TVA în statele din America de Nord şi de Sud s-a menţinut relativ stabil”, se arată în document.

Acesta mai spune că aplicarea unor rate de impozitare mai mari este doar una din modalităţile de a creşte veniturile din impozitele indirecte.

„Se mai pot avea în vedere lărgirea bazei de impozitare prin sistemul de TVA / GST, creşterea eficienţei sistemului de impozitare sau îmbunătăţirea sistemului de conformitate şi de aplicare de sancţiuni. Utilizarea pe scară mai largă a instrumentelor IT, crearea de interfeţe comune şi capacitatea de transmitere şi de înregistrare electronică a datelor au contribuit, de asemenea, la creşterea eficienţei sistemului. 57% din cele 39 de ţări analizate în cadrul studiului au în vigoare un sistem electronic obligatoriu de depunere a cererilor de rambursare de TVA, în timp ce în 35% dintre aceste ţări există procedura opţională de depunere electronică şi doar 8% dintre ţări nu oferă sau nu obligă la depunere electronică”, arată Ernst & Young.

Raportul mai spune că numărul de inspecţii fiscale a crescut în majoritatea celor 39 de ţări analizate şi există semnale că va continua să crească. În acelaşi timp, multe ţări aplică acum un regim mult mai strict de penalizări în cazurile de neconformitate şi greşeli. În raport se arată că s-au constat creşteri ale sancţiunilor aplicate în cazul a 72% dintre cele 39 de ţări, în timp doar în 8% au fost observate scăderi ale acestora.

Taxele vamale – sursă importantă de venituri pentru majoritatea statelor

„Dezvoltarea continuă a comerţului global şi eforturile depuse de organizaţii precum Organizaţia Mondială a Comerţului au condus, însă, la o reducere constantă a taxelor vamale. Această tendinţă va continua la nivel global, pe măsură ce ţările intră într-o reţea tot mai extinsă de acorduri comerciale diversificate. O serie de noi acorduri de liber schimb se aşteaptă să intre în vigoare în 2013, menite să reducă şi mai mult valoarea taxelor vamale impuse în comerţul global. Cu toate acestea, taxele vamale vor continua să rămână o sursă importantă de venituri pentru state”, potrivit studiului.

Documentul arată că actualul climat economic face ca schimburile comerciale să fie tot mai dificile şi încurajează tendinţele protecţioniste.

„Barierele netarifare au crescut substanţial sub aspectul cerinţelor de sănătate, siguranţă şi mediu. Organizaţia Mondială a Comerţului a raportat 184 de noi măsuri care restricţionează schimburile comerciale implementate între octombrie 2010 şi aprilie 2011, şi alte 182 implementate între octombrie 2011 şi mai 2012. În plus, în cazul ţărilor care nu au încheiate acorduri de liber schimb, taxele de import rămân, pe mai departe, un mijloc comun şi adesea utilizat pentru a direcţiona comerţul şi producţia”, se mai arată în documentul citat.

Sursa: Agerpres