Acordurile au vizat şi finanţarea în comun a costurilor de dezvoltare a Nabucco Vest până la decizia selecţiei conductei pentru ruta europeană de livrare a gazelor de la Shah Deniz şi acordarea către SOCAR, BP, Statoil şi Total de opţiuni pentru a prelua o participaţie de 50% în proiect, în noua structură de acţionariat, în urma deciziei pozitive de selectare a conductei Nabucco Vest de către consorţiul Shah Deniz, care administrează zăcământul cu aceeaşi denumire.
Acţionarii Nabucco salută această etapă importantă în dezvoltarea Nabucco Vest şi anticipează o cooperare de succes în privinţa realizării proiectului conductei. Responsabili cheie ai Nabucco Pipeline International şi-au manifestat sprijinul atât pentru finanţare cât şi pentru posibili noi acţionari.
‘Acţionarii salută acest acord şi susţin în totalitate cooperarea cu Shah Deniz II. Nabucco este un proiect cu surse multiple de aprovizionare şi capacitate variabilă care contribuie în continuare la diversificarea sistemelor de furnizare şi transport prin integrarea Coridorului Sudic în reţeaua europeană de transport de gaze. Atât proiectele de extracţie cât şi cele de transport constituie părţi integrante ale lanţului valoric al gazelor naturale din Azerbaidjan şi avem convingerea că Nabucco reprezintă o soluţie reciproc avantajoasă pentru toate părţile implicate’, a declarat Hans Peter Floren, preşedintele comitetului director al Nabucco.
‘Salutăm încheierea acestor acorduri. Nabucco a purtat negocieri cu partenerii Shah Deniz încă de la desemnarea în iunie 2012 a Nabucco Vest ca rută Central-Europeană de transport. Evenimentul important de astăzi reprezintă un indicator clar al potenţialului de succes al acestui proiect, precum şi al avantajelor comerciale şi competitive ale Nabucco Vest în ceea ce priveşte furnizarea de oportunităţi de afaceri convingătoare pe piaţa promiţătoare din Europa Centrală şi de Sud-Est’, a declarat Reinhard Mitschek, directorul executiv al companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH.
Potrivit reprezentanţilor Nabucco, semnarea acordului privind participarea la capital şi finanţarea este o dovadă a încrederii producătorilor în Nabucco Vest. Acesta contribuie semnificativ la atenuarea riscurilor pentru investitorii noştri şi face posibilă dezvoltarea într-un cadru financiar solid şi stabil.
Conducta Nabucco Vest va transporta gazele de origine caspică, de la frontiera turco-bulgară, prin Bulgaria, România şi Ungaria către Terminalul de Gaze Central-European din Baumgarten. În calitate de componentă centrală a Coridorului Sudic de Gaze, Nabucco Vest se află în poziţia ideală pentru a diversifica sursele de aprovizionare cu gaze pentru peste 500 de milioane de clienţi potenţiali din ţările cu economii în creştere din Europa de Sud-Est precum şi pentru Europa de Vest.
Proiectul Nabucco este un consorţiu din care fac parte companiile Transgaz Mediaş, OMV (Austria), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria), Botas (Turcia) şi RWE (Germania). Proiectul are drept scop diversificarea surselor de aprovizionare cu energie ale Uniunii Europene, care, în momentul de faţă, este dependentă de Rusia.