În anul 2011, producţia de energie primară de 27,5 milioane tep a avut o creştere uşoară (37.000 tep, reprezentând 0,1%) faţă de anul 2010 şi a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 61,8% din acestea.

INS precizează că scăderea producţiei de energie hidroelectrică a fost compensată de creşterea producţiei de cărbuni şi gaze naturale (758.000 tep, respectiv 19.000 tep).

De asemenea, importul de energie a înregistrat o uşoară creştere, cu 2,9%, faţă de anul 2010 (331.000 tep), totalizând 11,57 milioane tep. Importurile de gaze naturale deţin o pondere de doar 21,5% în totalul importurilor de produse energetice, creşterea acestora (+35,7% faţă de 2010) a fost compensată de scăderea importurilor de ţiţei (-6,4%) care au o pondere de 47,1% în totalul importurilor.

Consumul final energetic, în anul 2011, s-a păstrat la acelaşi nivel cu cel din anul 2010, uşoarele creşteri din agricultură şi silvicultură (+10,7%) şi transporturi (+4,0%) fiind compensate de scăderile din sectorul terţiar şi de la populaţie.

În cadrul industriei (inclusiv construcţii) s-au înregistrat creşteri în construcţii (+16,7%), industria chimică (+9,9%) şi industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor (+9,3%).

Potrivit datelor INS, exportul de energie (inclusiv buncărajul) a crescut faţă de anul 2010 cu 2,7%, până la 4,163 milioane tep.

Consumul intern brut de energie pe locuitor, în anul 2011, a fost de 1.669 kg echivalent petrol, cu 2,7% mai mare decât cel înregistrat în anul 2010.
Sursa: Agerpres