Studiul citat relevă faptul că, fluxul net de investiţii străine directe în anul 2011 a atins nivelul de 1,8 miliarde de euro, din care 1,5 miliarde euro sunt participaţii la capital și 303 milioane euro credit net primit de la investitorii străini. Astfel, soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2011 a înregistrat valoarea de 55,139 miliarde euro, din care: 37 de miliarde participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit și 18,1 miliarde credit net primit de la investitorii străini.
Din punct de vedere al orientării pe ramuri economice, ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,5% din total). În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,3% din total), industria mijloacelor de transport (5,2%), metalurgia (4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,1%) şi ciment, sticlă, ceramică (3,2%).
Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă rezidente, conform principiului „Immediate Country Basis”. Primele 4 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2011 sunt: Olanda (21,7% din soldul ISD la sfârşitul anului 2011), Austria (17,5 %), Germania (11,4%) și Franţa (9,1%), ierarhie neschimbată din anul 2009. Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD în valoare de 4 miliarde euro este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme.
În anul 2011 investiţiile greenfield au înregistrat un nivel foarte redus, de numai  27 milioane euro reprezentând 0,7% din participaţiile la capital în întreprinderile investiţie străină directă în anul 2011, în aceeaşi situaţie aflându-se şi investiţiile din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) cu 86 milioane euro (2,1 % din participaţii); ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2011 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 3,8 miliarde euro, respectiv 97,2% din participaţii.
Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, contribuţia la exporturi fiind de 71,4%, în timp ce la importuri este de 62,6%.
Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 18,2% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (11,4%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (10,7%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (5,4%).