Per ansamblul primelor două luni, veniturile au crescut cu 6,6% (1,81 miliarde lei), până la 29,27 miliarde lei. Au contribuit în mod semnificativ încasările din impozitul pe salarii, care au avansat cu 25,8% (724 milioane lei), precum şi cele din TVA (creştere cu 9,4% sau 678 milioane lei) şi accize (plus 9,9% sau 248 milioane lei).
O creştere semnificativă se poate remarca la alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii datorită colectării în luna februarie a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniu sănătăţii conform art.1 din OUG nr. 77/2011 în sumă de 208,8 mil.lei.
De partea cealaltă, cheltuielile totale au crescut cu 7,3% (2,17 miliarde lei), în special pe partea investiţiilor. Astfel, cheltuielile de capital au avansat cu 82% (1,09 miliarde lei), iar cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile au crescut cu 38% (619 milioane lei). Agregat, MFP spune că pe primele două luni cheltuielile de natura investiţiilor publice au crescut cu 63,6% (1,73 miliarde lei), până la 4,46 miliarde lei.
De crescut au crescut şi cheltuielile cu bunurile şi serviciile, cu 10,2% (402 milioane lei), precum şi costurile cu dobânzile, cu 24,8% (231 milioane lei).
Cel mai dezechilibrat buget rămâne cel al pensiilor de stat, care pe primele două luni înregistra un deficit de 2,33 miliarde lei, care era acoperit prin subvenţii de la bugetul de stat. Raportat la deficitul bugetului general consolidat, bugetul pensiilor a generat 86% din acest deficit.