Prima etapă a programului, care va avea alocate 800.000 de lei, va consta în cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România. Produsul de bază ce av fi oferit participanţilor este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co, care se va desfăşura pe parcursul a nouă zile.

Se pot înscrie la cursuri antreprenorii care sunt cetăţeni români, nu au  beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program nici ca persoană fizică şi nici ca asociat, acţionar, administrator într-o societate comercială care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori și au studii medii sau superioare definitivate.

A doua etapă a programului, care are un buget de 9,2 milioane de lei, va finanța implementarea celor mai bune planuri de afaceri. Firmele care au ssociați, acționari sau administratori care au luat parte la prima etapă vor primi un supliment de cinci puncte la evaluare.

Finanțarea nerambursabilă poate reprezenta maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar, creditul bancar acordat de către instituţia de credit parteneră reprezentând minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar.

Proporția de minim 30% credit nu este obligatorie pentru proiecte cu valoare eligibilă mai mare de 150.000 de lei, schema de finanţare fiind, în aceste cazuri,  finanțare nerambursabilă – maxim 100.000 de lei, credit – minim 50.000 de lei, contribuţie proprie – restul, până la acoperirea valorii eligibile a proiectului.

A doua schemă de finanțare existentă este compusă din finanțare nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar, și contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Mai trebuie spus că instituţia de credit parteneră poate acorda finanţare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar în afara programului.

La cea de-a doua etapă pot participa firmele care îndeplinesc următoarele condiții: sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011, sunt IMM, au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române.

În plus, ele trebuie să nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi să nu aibă asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăți comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului – START în anii anteriori.

Administratorul societăţii  trebuie să aibă cel puţin studii medii definitivate, iar firmele au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a, au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează și nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
Mai multe informațuii despre program pot fi găsite aici