Se dau vouchere în valoare de 500 de lei pentru elevi

Vouchere în valoare de 500 de lei! Elevii din România, ce provin din familii defavorizate, vor primi anual vouchere de 500 de lei din partea statului pentru a-și cumpăra rechizite școlare. Banii vor fi acordați sub forma unor vouchere. Prin „familii defavorizate” se înțelege: venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 de lei în cazul preșcolarilor și de maximum 1500 de lei în cazul elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial.

Cererile pentru voucherele educaționale pot fi depuse până pe data de 27 octombrie 2023. Unitățile de învățământ vor informa părinții/reprezentanții legali ai elevilor cu privire la condițiile de eligibilitate pentru acordarea voucherelor educaționale.

Solicitările se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.

Măsura acordării voucherelor educaționale a fost aprobată deja

Modelul standard de cerere pentru voucherele educaționale a fost aprobat prin ordin al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și a fost publicat deja în Monitorul Oficial. Măsura acordării voucherelor educaționale a fost aprobată pe data de 12 octombrie 2023.

„Astăzi, în ședința de guvern, a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile.

120 milioane euro se alocă din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 pentru copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Astfel, se continuă sprijinul acordat în anii trecuți din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, în contextul în care abandonul școlar și scăderea ratei de școlarizare în rândul copiilor din categoriile vulnerabile pot contribui la creșterea riscului de sărăcie.

Vor fi acordate tichete sociale pentru sprijin educațional în valoare de 500 de lei/copil, într-o tranșă unică, în următorii patru ani școlari. Conform estimărilor, 410.000 copii provenind din medii dezavantajate vor beneficia de acest sprijin în fiecare an școlar, pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței”, au scris reprezentanții Ministerului Educației.