Proiectul de lege privind pensiile ocupaționale, dezbătut în Senat, are în vedere directiva europeană (2016/2341) ce privește activitatea de supraveghere a instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale.

Noul sistem de se poate traduce printr-un pilon de pensii impus prin reguli stricte de supraveghere, iar beneficiile vor fi acordate de angajatori, pe baza economiilor făcute de angajați.

Scopul proiectului de lege este ca viitorii pensionari să economisească mai mult atunci când sunt în câmpul muncii, pentru acordarea ulterioară a unui nivel suplimentar de securitate.

Constituirea unui fond de pensii ocupaţionale aparţine exclusiv unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care doreşte şi are capacitatea financiară să ofere angajaţilor săi astfel de beneficii.

Angajatorul decide dacă să stabilească o schemă de pensii ocupaţionale, el fiind obligat să ofere informaţii despre aceasta tuturor angajaţilor săi şi poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru lucrători pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale, conform Ministerului Muncii.