Vestea așteptată de milioane de șoferi. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a făcut public totul. Instanța s-a pronunțat asupra posibilității de acoperire, de către asigurător, a prejudiciilor cauzate de un autovehicul parcat. Problema a fost că asigurarea obligatorie auto vizează folosirea autovehiculului. Astfel, apăruse o întrebare dacă parcarea unei mașini, într-un garaj, pentru mai mult de 24 de ore, ar reprezenta o astfel de folosire, iar CJUE a răspuns afirmativ. Astfel, dacă o mașină parcată astfel produce un prejudiciu, asigurătorul poate fi obligat la plata despăgubirilor.

CJUE a analizat într-un dosar, problema întinderii obligației asigurătorului de a acoperi prejudiciile cauzate de o mașină care era parcată pentru mai mult de 24 de ore. Instanța spune că o astfel de situație intră în sfera de utilizare obișnuită a unei mașini și, astfel, asigurătorul este obligat să plătească și prejudiciile cauzate într-un astfel de context. Staționarea unui vehicul într-un garaj privat constituie o utilizare conformă cu funcția de mijloc de transport.

În România, directiva care prevede regimul juridic privind asigurarea auto obligatorie (Directiva nr. 2009/103 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi) a fost transpusă prin Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Conform acesteia, indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul, în incinte și în orice alte locuri, în timpul staționării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul își are cauza în însușirile, acțiunea sau inacțiunea vehiculului”. Legislația românească era deja destul de clară în sensul acoperirii prejudiciului și în situații, anunță avocat.net.