Ministerul Agriculturii a anunţat recent că vrea să le dea fermierilor 284,97 milioane lei (60 milioane euro) în 2020 drept ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul ministerului.

“Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 284,97 milioane lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 60 milioane euro, şi se asigură (…) din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, arată un proiect de Hotărâre publicat pe site-ul ministerului şi consultat de News.ro.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în anul 2020. O suprafaţă de teren cultivată cu tomate în spaţii protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an.

Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate a început în anul 2017 şi a continuat şi în anii 2018 şi 2019, datorită creşterii interesului cultivatorilor pentru această cultură, dar şi datorită interesului tot mai mare al consumatorilor pentru tomatele proaspete autohtone. În anul 2019 până în prezent, sunt înscrişi în program un număr de 15.336 producători agricoli pentru ciclul I de producţie, programul fiind în desfăşurare.

Proiectul de act normativ arată că “se impune continuarea stimulării financiare a producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spaţii protejate, pentru a realiza şi valorifica producţia în perioada foarte rece, atunci când există un mare deficit de legume proaspete din producţia internă, acesta fiind acoperit în continuare de importuri. De asemenea, s-a constatat că în perioada de iarnă, datorită condiţiilor climatice ale României, cheltuielile cu energie electrică, apă pentru irigat, fertilizare, tratamente fitosanitare, forţa de muncă pentru menţinerea culturii de tomate sunt considerabile, ceea ce face ca interesul şi posibilităţile producătorilor de a cultiva în perioadele critice să fie redus”.

Solicitanţii trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp.