Spaţiul Privat Virtual, serviciul electronic pus la dispoziţie de către ANAF, va oferi contribuabililor o noua facilitate: oamenii vor putea solicita şi primi cazierul fiscal, totul doar pe internet, precizează Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală într-un comunicat.

„Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certificatului şi menţionarea motivului solicitării”, potrivit ANAF. După ce solicitarea va fi procesată, cazierul fiscal va putea fi descărcat de la secţiunea “Mesaje”.

„Reamintim contribuabililor că serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu online permite obţinerea informaţiilor fiscale privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declarațiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu”, mai precizează comunicatul ANAF.