Autorizaţia nu mai este necesară, conform Ordinului nr. 3633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, începutul erei vămuirii electronice, iar pe de altă parte, face ca mediul vamal din România să devină mai competitiv, întrucât cei care vor dori să-şi aleagă un reprezentant vamal vor avea posibilitatea negocierii unor contracte echilibrate şi avantajoase pentru ambele părţi.

Monopol eliminat

Anterior acestei modificări, vămuirea mărfurilor era condiţionată de deţinerea unei autorizaţii de comisionar vamal, iar deţinerea de către operatorii economici a unor spaţii de depozitare situate obligatoriu în zona de supraveghere a unui birou vamal era una din condiţiile obligatorii. Cum spaţiile disponibile erau limitate, la fel de limitat era accesul ca prestator de servicii de vămuire a mărfurilor.

Societăţile vor avea astfel posibilitatea de a-şi negocia contracte echilibrate şi avantajoase cu alţi operatori interesaţi, având în vedere deschiderea oferită de această schimbare legislativă.

Ca urmare a adoptării acestui nou Ordin, reprezentarea în vamă de tipul celei directe va putea fi realizată de către orice persoană ce este în măsură să prezinte în vamă mărfurile ce fac obiectul unei declaraţii vamale. Mai precis, comisionarii vamali nu vor mai deţine un monopol în această zonă, astfel existând toate premisele instaurării unui mediu competitiv.

Implicit, operatorii economici vor avea o mai mare putere de negociere a contractelor cu societăţile care prestează servicii de reprezentare în vamă, având în vedere oportunitatea oferită de aceasta schimbare a legislaţiei.

În prezent, numărul de „jucători“ pe piaţa comisionarilor vamali este destul de restrâns, tocmai din cauza restricţiilor existente până în prezent, iar zonele sunt,într-o mare măsură, „împărţite“ între firmele prestatoare de servicii de vămuire a mărfurilor. Prin oferirea posibilităţii oricărei persoane să poată presta servicii de vămuire a mărfurilor în mod direct, se vor deschide noi orizonturi de business şi pentru societăţile care până acum nu se puteau autoriza drept comisionari vamali din cauza faptului că nu aveau acces la spaţiile de depozitare limitate din zona birourilor vamale.

Faptul că orice persoană care are acces la un calculator va putea presta servicii de vămuire a mărfurilor, şi nu doar comisionarii vamali, va duce totodată la o reducere a timpilor de aşteptare şi la o eficientizare a timpilor de vămuire.

Această schimbare vine în urma presiunilor Comisiei Europene, la iniţiativa Deloitte România, şi marchează începutul erei vămuirii electronice, dar şi deschiderea spre principii de economie de piaţă a unui domeniu accesibil până în prezent unui număr limitat de prestatori.

Mihai Petre este Senior manager, Deloitte România

Te-ar putea interesa și: