Depozitele garantate de FGDB la sfârşitul trimestrului I 2014 erau deţinute de 13.770.052 persoane fizice şi 898.227 persoane juridice.

'În cazul depozitelor garantate ale persoanelor fizice, pe parcursul primelor trei luni ale anului 2014 s-a manifestat în continuare tendinţa de creştere, deşi cu un ritm încetinit faţă de trimestrele anterioare. La 31 martie 2014, depozitele garantate ale persoanelor fizice la instituţiile de credit participante la FGDB însumau 122,7 miliarde lei (variaţie trimestrială de +0,2%), din care 73,4 miliarde lei reprezentau depozitele în moneda naţională. Faţă de 31 martie 2013, valoarea depozitelor garantate ale persoanelor fizice s-a majorat cu 3,3%', se menţionează în comunicat.

În cursul trimestrului I 2014, depozitele garantate ale persoanelor fizice au crescut pe seama componenţei în lei, care a consemnat o variaţie trimestrială de +0,8%, în timp ce depozitele în valută s-au comprimat cu 0,7%.

'Spre deosebire de dinamică pozitivă a depozitelor garantate ale persoanelor fizice, pe segmentul depozitelor garantate ale persoanelor juridice au fost consemnate retrageri în trimestrul I 2014. Faţă de 31 decembrie 2013, valoarea depozitelor garantate ale persoanelor juridice a înregistrat un declin cu 6,4%, până la 36,5 miliarde lei la 31 martie 2014. În ciuda acestei scăderi, depozitele garantate ale persoanelor juridice se menţin în continuare la unul dintre cele mai mari niveluri din ultimii ani, valoarea acestora fiind cu 6,6% peste cea înregistrată la 31 martie 2013', arată FGDB.

Persoanele juridice garantate deţineau, la 31 martie 2014, depozite în moneda naţională totalizând 26 miliarde lei (variaţie trimestrială de -9,6%) şi depozite în valută în sumă de 10,5 echivalent miliarde lei (variaţie trimestrială de +2,9%).

Încetinirea creşterii depozitelor persoanelor fizice şi regresul valorii depozitelor persoanelor juridice au determinat reducerea cu 1,4% a valorii totale a depozitelor garantate în trimestrul I 2014. Cu toate acestea, faţă de 31 martie 2013, depozitele garantate la instituţiile de credit participante la FGDB au avut o dinamică pozitivă, cu o variaţie anuală de +4,1%.

Ponderea numărului deponenţilor având depozite în cadrul plafonului de garantare se menţine la un nivel foarte înalt pentru ambele categorii de deponenţi, fiind de 99,9% în cazul persoanelor fizice garantate şi de 98,5% în cazul persoanelor juridice garantate.

Pe parcursul trimestrului I 2014, nu a intervenit nicio modificare în ceea ce priveşte numărul instituţiilor de credit participante la FGDB, respectiv 31 de instituţii de credit persoane juridice române. Pe lângă acestea, la 31 martie 2014 îşi mai desfăşurau activitatea pe teritoriul României şi 9 sucursale ale unor instituţii de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, depozitele la acestea fiind garantate de schemele din ţările de origine. AGERPRES