Conform INS, diminuările costului cu forţa de muncă sunt cauzate de diminuările salariale aplicate de la jumătatea anului 2010.

Cele mai importante creşteri ale costului orar al forţei de muncă s-au înregistrat în T3 2010 faţă de acelaşi trimestru din anul trecut în informaţii şi comunicaţii (19,04%), industria prelucrătoare (8,17%) şi intermedieri financiare şi asigurări (7,62%).

Cheltuielile salariale directe au înregistrat o scădere de 1,14% (formă ajustată), iar pentru indicii în formă brută, creşterea a fost de 1,21%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat scăderi de 0,92%, respectiv 0,99%.

Conform metodologiei utilizate de INS, cheltuielile directe cu forţa de muncă includ sumele brute plătite din fondul de salarii pentru timpul lucrat (inclusiv premii) şi nelucrat, drepturile în natură ca remunerare a muncii, sumele brute plătite salariaţilor (ca stimulente) din profitul net realizat de unitate, sumele brute plătite din alte fonduri (inclusiv drepturi în natură) acordate conform legislaţiei în vigoare.

Cheltuielile indirecte cu forţa de muncă includ contribuţiile angajatorului la fondurile de asigurări şi protecţie socială (şomaj, sănătate etc.), sumele brute plătite salariaţilor care părăsesc unitatea (ieşire la pensie, transfer, detaşare etc.), sumele brute plătite pentru întreruperi ale lucrului neimputabile salariaţilor, precum şi alte cheltuieli cu forţa de muncă.

În T3 2010, costul orar al forţei de muncă a înregistrat o rată de scădere de 3,53% în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) faţă de T2 2010 şi de 1,09% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.

În formă brută, faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (-3,64%, respectiv -1,16%).

În T3 faţă de T2 2010, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată) a avut o scădere mai accentuată în sănătate şi asistenţă socială (-21,28%), administraţie publică (-19,98%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-14,12%) şi învăţământ (-13,31%).

Creşteri semnificative s-au înregistrat în industria extractivă (8,04%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (4,81%) şi industria prelucrătoare (4,56%).

În T3 2010, scăderea faţă de trimestrul anterior (formă ajustată) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 3,62%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 3,24%.

Scăderile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 3,72% şi respectiv 3,35%.

Scăderea accentuată a costului orar al forţei de muncă în administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială a fost determinată de aplicarea legislaţiei în vigoare pentru sectorul bugetar (Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar).

INS precizează că în învăţământ, scăderea costului orar al forţei de muncă a fost atenuată de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (-17,7%), fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al III-lea al fiecărui an, cauzat de vacanţa şcolară.
SURSA: Agerpres