"Ministerul Finanţelor Publice poate să deschidă, pe bază de convenţii încheiate între părţi, conturi tranzitorii la instituţii de credit, în vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, plătitori de impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri bugetare, clienţi ai instituţiilor de credit respective", se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă de urgenţă al Guvernului, elaborat de Ministerul Finanţelor.

Suma colectată va fi transferată de către instituţia de credit în contul tranzitoriu al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Trezoreria operativă centrală, cel târziu în prima zi lucrătoare următoare de la încasare.

Pentru operaţiunile de transfer MFP va plăti instituţiei de credit comisioane din bugetul trezoreriei statului la nivelul comisioanelor percepute de Transfond.

De asemenea, MFP poate să deschidă conturi colectoare la instituţii de credit în scopul încasării sumelor achitate online de către contribuabili persoane fizice către bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Şi în acest caz, virarea de către bănci a sumelor achitate online de către contribuabili în conturile colectoare deschise la trezoreria statului pe bugete componente ale bugetului general consolidat se face în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiei.

În prezent, persoanele fizice care deţin conturi bancare pot achita obligaţiile prin ordine de plată către Trezorerie, însă operaţiunea presupune anumite costuri.
SURSA: Mediafax