Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 36 de luni de la data atribuirii, firma care a câştigat licitaţia urmând să asigure "servicii specializate de pază şi intervenţie la obiectivele Sucursalei de Transport Timişoara". Potrivit anunţului, firma va presta "servicii de investigaţie şi de siguranţă, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate". 

Conform anunţului de participare, ofertantul a prezentat, printre altele, 'o declaraţie legalizată prin care se obligă să încheie o poliţă de asigurare de acoperire a daunelor produse din vina prestatorului serviciului de pază, inclusiv de malpraxis, în favoarea autorităţii contractante, în maximum cinci zile calendaristice de la data semnării contractului, de minimum 1.000.000 euro, care se va reînnoi anual, pe toată perioada derulării contractului, şi o va preda responsabilului autorităţii contractante, în original". Poliţa de asigurare în original se va constitui în anexa la contract.

Contractul a fost atribuit în data de 14 octombrie 2014, în urma unei licitaţii deschise pentru care au fost depuse trei oferte, însă a fost admisă doar una. 

Transelectrica este operatorul de transport şi de sistem din România. Transelectrica a fost înfiinţată conform Ordonanţei de Guvern nr. 627/31 iulie 2000, ca urmare a separării fostei Companii Naţionale de Electricitate (CONEL) în patru entităţi independente: Transelectrica, Electrica, Hidroelectrica şi Termoelectrica – pentru transportul şi dispecerizarea, distribuţia şi producerea energiei electrice. Din 29 august 2006, Transelectrica este listată la Bursa de Valori Bucureşti. 

AGERPRES