Primăria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București (CSMB), demarează proiectul ”Lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia”, dedicat pensionarilor bucureșteni cu venituri reduse. Prin acest proiect se va deconta suma de 250 de lei pentru achiziția unei perechi de ochelari de vedere, fiecărui pensionar domiciliat în București. Dacă toţi cei aproximativ 500.000 de pensionari ai Capitalei ar solicita banii de la primărie, efortul bugetar ar fi de 125 mil. lei sau 26,6 mil. euro.

Dosarele vor putea fi depuse la punctul de lucru al CSMB din Drumul Taberei, începând de luni, 17 septembrie 2018.

„Prin acest proiect dedicat seniorilor din Capitală, vom deconta suma de 250 de lei pentru achiziția unei perechi de ochelari de vedere, fiecărui pensionar domiciliat în București care are pensia mai mică decât salariul minim net pe economie. Doresc să subliniez că nu sunt locuri limitate, iar toți aceia care care îndeplinesc condițiile prevăzute de regulamentul proiectului se pot încadra în program”, a declarat primarul general, Gabriela Firea.

Suma respectivă va fi achitată o singură dată/beneficiar în termen de 45 de zile de la depunerea dosarului, la punctul de lucru situat pe Bd. 1 Mai nr. 28 (cartier Drumul Taberei), sector 6, București.

ACTE NECESARE

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere tip disponibilă pe site-ul www.cs-mb.ro sau la sediul instituției;
 • copie conformă cu originalul a actului de identitate (C.I sau B.I.), valabil la data depunerii cererii;
 • copie conformă cu originalul a recomandării medicului specialist din care să reiasă necesitatea ochelarilor pentru beneficiar;
 • copie conformă cu originalul a facturii fiscale pe numele beneficiarului și a dovezii de plată (bon fiscal ștampilat sau chitanță) în baza cărora s-au achiziționat ochelarii de vedere,de la orice operator economic;
 • copie conformă cu originalul a talonului de pensie din luna anterioară depunerii cererii;
 • extras de cont emis de bancă din care să reiasă titularul contului și IBAN-ul, pe numele solicitantului; în cazul în care titularul contului nu este solicitantul, se va prezenta o împuternicire notarială pentru virarea sprijinului financiar în contul unui terț.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

 • să aibă domiciliul sau reședința în Municipiul București de minimum 5 ani;
 • este pensionat în condițiile legii și are nivelul pensiei cumulate mai mic decât salariul minim net pe economie (1162 lei);
 • beneficiarul are cel puțin 50 de ani împliniți;
 • ochelarii sunt achiziționați de la orice operator economic, începând cu data de 02.08.2018, data intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 382/2018;
 • ochelarii sunt achiziționați în baza unei recomandări de la medicul specialist.